ADS

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een ADS is een variant op de meest voorkomende envelope type de ADSR. ADS is een afkorting voor Attack, Decay, en Sustain en wordt gebruikt om het verloop van een parameter te bepalen. In veel synthesizers worden ADS's gebruikt voor het beïnvloeden van de cutoff frequentie van de filters en het volume van de amplifier.

Attack
De attack bepaalt hoe lang de verloopsduur is om van een 0-waarde tot de maximale te komen, nadat de envelope een triggersignaal heeft ontvangen (bijvoorbeeld een MIDI-nootsignaal).

Decay
De decay bepaalt vervolgens de duur om van de maximale waarde tot de sustain-waarde te komen.

Sustain
De sustainwaarde is het niveau dat vastgehouden wordt totdat de noot losgelaten wordt. In het geval van analoge / cv-gate sturing is dit op het einde van het gate-signaal. Bij MIDI-sturing wordt dit moment bepaald door een note-off message. Bij een ADSR wordt deze stap gevolgd door de Release. Bij een ADS gaat de waarden meteen naar 0.

Een Moog Prodigy heeft bijvoorbeeld twee ADS-en.


Synthese
Type Additief - FM - Granulair - Linear Arithmetic - Phase Distortion - Physical Modelling - Spectrum Dynamics - Subtractief - Resynthesis - Transwave - Wavetable - Vector
Componenten Oscillator - Operator - LFO - Filter - Envelope - Amplifier - Stepsequencer
Golfvormen Sinus - Triangle - Saw - Pulse - saw-triangle - Sample&Hold - Noise
Overig algoritme - Crossmodulatie - Pulse width modulation - Oscillator sync - keytrack - Ringmodulatie - Modulatie