ADSR

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Schematische weergave van een ADSR envelope.

Een ADSR is het meest voorkomende type envelope. ADSR is een afkorting voor Attack, Decay, Sustain, Release en wordt gebruikt om het verloop van een parameter te bepalen. In veel synthesizers worden ADSR's gebruikt voor het beïnvloeden van de cutoff frequentie van de filters en het volume van de amplifier.

Parameters

Attack

De attack bepaalt hoe lang de verloopsduur is om van een 0-waarde tot de maximale te komen, nadat de ADSR een triggersignaal heeft ontvangen (bijvoorbeeld een MIDI-nootsignaal).

Decay

De decay bepaalt vervolgens de duur om van de maximale waarde tot de sustain-waarde te komen.

Sustain

De sustainwaarde is het niveau dat vastgehouden wordt na de decayfase. De envelope houdt vervolgens deze waarde vast, totdat de noot wordt losgelaten In het geval van analoge / cv-gate sturing is dit op het einde van het gate-signaal. Bij MIDI-sturing wordt dit moment bepaald door een note-off message. De envelope gaat vervolgens de releasefase in.

Release

De release bepaalt de tijdsduur om vanaf de sustain- tot de 0-waarde te komen. De release-fase begint pas als de noot wordt losgelaten.

Historie

De ADSR is in 1965 gedefinieerd door Vladimir Ussachevsky. Hij was toen hoofd van het "Electronic Music Center Ussachevsky". O.a. Bob Moog heeft deze specificatie in al zijn synthesizers doorgevoerd.


Synthese
Type Additief - FM - Granulair - Linear Arithmetic - Phase Distortion - Physical Modelling - Spectrum Dynamics - Subtractief - Resynthesis - Transwave - Wavetable - Vector
Componenten Oscillator - Operator - LFO - Filter - Envelope - Amplifier - Stepsequencer
Golfvormen Sinus - Triangle - Saw - Pulse - saw-triangle - Sample&Hold - Noise
Overig algoritme - Crossmodulatie - Pulse width modulation - Oscillator sync - keytrack - Ringmodulatie - Modulatie