Akai S3000XL

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene Informatie
Fabrikant Akai
Type S3000XL
Ontwerper
Productiejaren
Aantal geproduceerd
Marktwaarde
Accessoires Filterboard IB304, FXboard EB16
Eigenschappen
Samplerate 22.05 kHz,44.1 Khz, 16-bit
Filter lowpass filter

(-12 dB/octave met resonantie)

Envelope 2
LFO 2
Arpeggiator geen
Sequencer SMF-player
Effecten geen
Specificaties
Polyfonie 32 stemmen
Multitimbraal 16
Aansturing MIDI
Outputs 1x stereo, 8x out, headphones
Inputs Rec analoog Stereo,

S/PDIF,SCSI

Geheugen 2 MB, uitbreidbaar tot 32 MB
Geheugenplaatsen 2x Edo (max 32 MB)
Afmetingen 1U cm (breedte) x cm (diepte) x 2U cm (hoogte)
Stroomverbruik Watt
Gewicht kilogram
Vooraanzicht van een Akai S3000XL
De S3000XL is een sampler uit de S-serie racksamplers van Akai. Het is de uitgebreide versie van de gewone S3000.

Uiterlijk

Voorkant

De S3000XL is één unit breed en twee units hoog. De lichtgrijse kleur maakt het apparaat duidelijk te bedienen, ook bij beperkt licht.
De voorkant is aan de linkerzijde voorzien van een zware tuimelschakelaar om de sampler aan te zetten. Deze drukt de gebruiker niet zomaar per ongeluk in. Ernaast een 3.5" disk drive. Daaronder een hoofdtelefoonaansluiting een contrastknop voor het display (tevens backlight schakelaar) en een verzameling drukknoppen om te schakelen tussen modi als Sample, Program, Multi, Save en meer. De knoppen zijn voorzien van een LED-je.
In het midden een ruim display, waarop tekstueel alsmede grafisch informatie wordt vertoond. Onder dit display acht functietoetsen die functies in het display bedienen.
Rechts een groot datawiel, vier cursordrukknoppen om door editpagina's te wandelen, twee draaiknoppen voor record-gain en main-volume en uiteindelijk een numeriek toetsengroepje om gegevens mee in te voeren.

Achterkant

De achterkant is voorzien van een stereo analoge uitgang (L/R), acht individuele uitgangen, stereo ingang (L/R), digitale ingang. Verder MIDI IN/OUT/THRU, SCSI en de stroomaansluiting.

Samples opnemen

Instellen

In de opnames modus dienen vooraf wat dingen te worden ingesteld. Gewenste opnameduur, opnamefrequentie, naam van de sample, basisnoot, mono/stereo, analoge/digitale ingang. Is dit eenmaal aangepast aan de wens van de gebruiker, dan kan de opname beginnen.

Opname

De opname kan gestart worden met een druk op de knop, of na het overschrijden van een ingestelde grenswaarde (threshold). De opname stopt als de stopknop wordt ingedrukt, als de opnameduur is bereikt, of als het geheugen vol is.


Samples gebruiken

Samples bewerken

Trim: Met trim kan men een uitsnede maken van het bruikbare deel van de sample. Zo kunnen geluiden die voor en achter de sample staan worden verwijderd. Handig voor het verwijderen van kuchjes, microfoonplops en meer. De sampler laat in het display zien of ingestelde loops in gevaar komen.
Loop: Met loop kan een deel van een sample herhaald worden. Dit kan oneindig of beperkt. Het aantal herhalingen is afhankelijk van de ingestelde loop-tijd. Ook is het mogelijk een volgende, geheel nieuwe, loop te maken ná het afronden van de vorige. De SX3000XL kan tot wel vier loops achter elkaar in een sample bevatten.
Normalisation: Met normalisation kan het volume van een sample worden opgeschroefd tot een gewenst niveau, of tot het maximale bruikbare niveau. Dit is bruikbaar wanneer de sample te zacht is opgenomen.
Timestretch: Veranderen van de samplelengte, zonder de toonhoogte aan te passen. Of veranderen van de toonhoogte, zonder de samplelengte aan te passen.
Re-sample: Aanpassen van de samplefrequentie.
EQ: Equalizer om de sample aan te passen.
Section: Met section kan men een (on)bruikbaar deel uit de sample weghalen, eventueel met achterlating van de lege ruimte. Dit uitgesneden deel kan als aparte sample worden opgeslagen.
Join: Voeg (delen van) samples samen. Hier kan een overlap (crossfade) worden gebruikt.
Fade: Fade-out.

Samples toepassen: Programs en keyGroups.

Een keygroup is een deel van een toetsenbord dat bespeeld kan worden. Het woord zegt het al, een groepje toetsen. Één of meerdere keygroups kunnen weer samen gecombineerd worden tot een Program. Een verzameling van vier ruwe samples kan gebruikt worden in een keygroup. Dit groepje met vier samples kan voorzien worden van een minimale en maximale velocitywaarde. Daarnaast kan de toonhoogte per sample worden ingesteld. Dit kan worden gedaan op Track of op Constant. Verder zijn er per sample sem.cnt, loud, filter, pan, output en playback in te stellen.
Track betekent: de betreffende sample speelt normaal van laag naar hoog op het klavier.
Constant betekent: de sample produceert maar één noot, ongeacht welke toets aangeslagen wordt.
Semi tones & Cents betekent: het fine tune van de toonhoogte.
Loud betekent: relatieve loudness ten opzichte van elkander.
Filter: relatieve verhouding van het filter ten opzichte van de gehele keygroup.
Pan: panorama... links/rechts.
Out: naar welke van de tien fysieke uitgangen wordt de sample verstuurd.
Playback: hoe gaat elke sample afzonderlijk om met de loop-instellingen.

Niet alleen is het mogelijk het bereik te leggen tussen twee noten, bijvoorbeeld C3-G6; dit bereik kan ook beperkt worden tot een enkele toets, bijvoorbeeld C3-C3. Op deze wijze kan het toetsenbord worden voorzien van meerdere instrument-groepjes, of zelfs een gehele aanslaggevoelige drumset.

Keygroups mogen elkaar eventueel overlappen. Dit kan geheel, gedeeltelijk, of zelf verlopend gebeuren (crossfade). Keygroups mogen elkaar eventueel uitdempen. Dit kan handig zijn bij het gebruik van instrumenten die nooit tegelijkertijd klinken. Denk hierbij aan de open en gesloten Hi-Hats.

Het volumeverloop in een keygroup wordt geregeld via Envelope1. Dit is een ADSR-envelope voorzien van een handvol templates. Deze templates zijn sjablonen of vooringestelde parameters voor piano, strings, blaasinstrumenten, percussie. Maar men kan er natuurlijk ook zelf aan rommelen. Binnen een keygroup kan een 12 dB filter worden gebruikt. Deze is aan te sturen via velocity, LFO2 en Envelope2. Een derde envelope is bruikbaar voor het optionele filterboard IB304F.

Voor Programs die keygroup(s) bevatten zijn er verder nog andere instellingen.
Loudnes: Volumes van de Program. Dit kan men koppelen aan koppelen aan modulationwiel, pithcbend, envelope 1 of 2, LFO2, aftertouch, velocity, MIDI control change, of aan de plaats op het toetsenbord.
FX bus: Hier kan de gebruiker kiezen naar welk van de vier FX bussen van het optionele EB16 FXboard het geluid gestuurd wordt.
FX send: Hier kan de gebruiker kiezen hoeveel signaal naar het optionele EB16 FXboard gestuurd wordt.
Ouput: Hier kan men de outputs voor het program kiezen, als die al niet ingesteld waren.
Pan: Panorama van de gehele Program. Dit kan men koppelen aan koppelen aan modulationwiel, pithcbend, envelope 1 of 2, LFO2, aftertouch, velocity, MIDI control change, of aan de plaats op het toetsenbord.
PitchBend en aftertouch: Om toonhoogte aan het pithbendwiel of aan toetsdruk te koppelen.
LFO1: Om LFO1 instellingen depth, speed en delay te manipuleren. Of om die te koppelen aan modulationwiel, pithcbend, envelope 1 of 2, LFO2, aftertouch, velocity, MIDI control change, of aan de plaats op het toetsenbord.
LFO2: Een simpeler LFO. Met depth, speed en delay.
Soft pedal: Hier stelt men in hoe een Program reageert op het intrappen van een softpedal. Dit kan een filter zijn, een volumeaanpassing of een tragere attack.
Portamento: Met portamento kan men instellen hoe de toonhoogte tussen twee toets aanslagen glijdt. Normaal heeft elke toets zijn eigen toonhoogte en is er geen overgang. Met portamento is er een geleidelijke overgang in toonhoogte.

Multitimbraal gebruik: Multi modus.

In Multi modus reageert de S3000XL als een multitimbraal instrument op zestien kanalen. Op elk kanaal kan een Program worden ingesteld met hierbij een FX-sendlevel voor het optionele EB16 FXboard. Kanalen kunnen in Multi modus een prioriteit meekrijgen. In Multi kunnen vele eerder gemaakte instellingen, zoals volume, output en panorama worden overruled.

Data opslag

De S3000XL kan samples, Programs en Multi's opslaan op diskette en weer terug uitlezen. Via SCSI kan een harde schijf of CD- ROM-speler worden aangesloten en worden aangesproken. De S3000XL begrijpt hardeschijf-partities, maar kan slechts een fysieke schijf aanspreken tot een grootte van maximaal van 512 megabyte. De S3000XL kan zelf formateren.
Bij het inlezen van Multi's en Program's kan de gebruiker er voor kiezen alle bijbehorende samples en Programs mee te lezen. Ook kan de gebruiker kiezen het werkgeheugen eerst te legen.

Externe links


Akai
S: 612 - 700 - 900 - 950 - 1000 - 1100 - 2000 - S2800 - 3000 - 3000XL - 3200 - 5000 - 6000
MPC: 60 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000
Synthesizers: AX60 - AX73 - AX80 - VX90 - VX600
Overig: ASQ10 - MFC42 - MPD-16 - MPD-24 - MPD-32 - X3700 - X7000 - Z4 - Z8