Arpeggiator

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een arpeggiator wordt aangestuurd door het spelen van een aantal muzieknoten tegelijkertijd, bijvoorbeeld een akkoord. De arpeggiator splitst dit akkoord in losse noten en speelt deze in een bepaalde volgorde achter elkaar af. In vrijwel alle gevallen is dit monofoon. Een arpeggiator maakt het eenvoudig om complexe melodiën te spelen, en zijn mede daardoor uitstekend voor tijdens live optredens. Arpeggiators zijn vaak een onderdeel van een synthesizer of sequencer. Daarnaast zijn er ook enkele stand alone MIDI arpeggiators.

Werking

Een arpeggiator wordt aangestuurd door meerdere noten tegelijkertijd, die kunnen worden ingevoerd via het klavier van de betreffende synthesizer. Vaak is het ook mogelijk om via MIDI noten in te voeren. De arpeggiator speelt de ingevoerde noten vervolgens één voor één in een vaste volgorde af. Veel voorkomende volgordes zijn Up, Down, Up/Down en Random. Als bijvoorbeeld de noten C, E, G en Bb tegelijkertijd naar een arpeggiator worden gestuurd, dan speelt de arpeggiator in de Up stand achtereenvolgens C E G Bb C E G Bb etcetera. In de Down stand wordt het omgekeerde afgespeeld, in dit geval dus Bb G E C Bb G E C etcetera. Up/Down geeft een combinatie van beide, en bij Random worden de noten in willekeurige volgorde afgespeeld. In sommige gevallen is ook de Range in te stellen; hiermee wordt bepaald over hoeveel oktaven de noten worden verspreid. Met een range van 2 worden twee oktaven afgespeeld. In dit voorbeeld wordt het in de Up stand dan C1 E1 G1 Bb1 C2 E2 G2 Bb2 C1 E1 etcetera. In sommige arpeggiators is het ook mogelijk veel complexere patterns te kiezen. Voorbeelden hiervan zijn de E-mu Command Stations en de Roland SH-32. In veel gevallen kan het tempo waarmee de noten worden afgespeeld worden ingesteld, of gesynchroniseerd met MIDI clock, en soms is het ook mogelijk de nootlengte te bepalen.

Geluidsvoorbeelden

Geluidsfragment.jpg Voorbeeld 1 Een geluidsfragment van de arpeggiator van de Roland Juno-60 in de volgende standen:
  1. los akkoord (arpeggiator uit)
  2. Up & Down (1 octaaf)
  3. Up (1 octaaf) + tempoversnelling
  4. Down (1 octaaf)
  5. Up (3 octaven)
  6. Up & Down (3 octaven) + versnelling
  7. een aantal akkoorden gespeeld met behulp van Arpeggiator