Casio HT-6000

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene Informatie
Fabrikant Casio
Type HT-6000
Ontwerper ...
Productiejaren
Aantal geproduceerd ...
Marktwaarde
Accessoires
Synthese Eigenschappen
Synthese Spectrum Dynamics
Oscillator 4
Filter 1 analoog filter
Envelope
LFO 1
Arpeggiator
Sequencer ja
Effecten chorus
Specificaties
Polyfonie
Multitimbraal
Aansturing
Outputs
Inputs
Geheugenplaatsen
Afmetingen (B x D x H) x x cm
Stroomverbruik Watt
Gewicht kilogram
Keyboard toetsen, octaven


De HT-6000 is een polyfone digitale synthesizer geproduceerd door Casio. Casio maakt halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw haar entree op de professionele synthesizer markt. Deze synthesizers maken gebruik van phase distortion synthese, een zuiver digitale synthese vorm. Deze synthese vorm is vergelijkbaar maar de FM-synthese die Yamaha heeft ontwikkeld in haar DX lijn. Phase distortion synthese heeft zich uiteindelijk verder voortgezet in de VZ lijn van Casio. Tegelijkertijd, en zo mogelijk onder druk van de rechtszaken die Yamaha aanspande tegen Casio wegens beweerdelijke inbreuk op haar FM patenten, heeft Casio zich gericht op de meer klassieke, subtractieve synthese. In deze setting heeft Casio een synthesizer lijn ontworpen die was gebaseerd op Spectrum Dynamics synthese.

De Spectrum Dynamics synthesevorm maakt gebruik van -waarschijnlijk- digitaal opgewekte golfvormen gecombineerd met een analoog filter. Naar algemeen wordt aangenomen worden hierbij pulse golfvormen middels additieve synthese gecombineerd tot nieuwe golfvormen. De combinatie van digitale golfvormen met een analoog filter is te vergelijken met de Korg DW6000/8000 en de Ensoniq ESQ1/Ensoniq SQ80.

Net als de Linear Arithmetic synthese van Roland is nooit geheel duidelijk worden wat de precieze achtergrond is van de benaming Spectrum Dynamics. Casio lijkt te refereren aan het enigszins dynamische (niet-statische) karakter van de golfvormen die Casio heeft toegepast. Dit dynamische karakter kan nog verder worden versterkt door de uitgebreide velocity functies.

De meest bekende synthesizermodellen van de SD reeks zijn de HT3000 en de HT6000 (beiden met speakers) alsmede de HZ600 (zonder speakers). Gebaseerd op deze synthese is voorts een aantal keyboard modellen uitgebracht zonder editing mogelijkheden.

Architectuur

Editing

Editing gebeurt middels twee draaiknoppen; één draaiknop selecteert het parameter nummer, de andere draaiknop de waarde van de parameter. De parameter nummers staan afgedrukt op de synthesizer zelf (zoals bijv. bij de Korg DSS 1, de Korg Poly61 en de Crumar Bit One).

Voor iedere oscillator zijn daarnaast up en down knoppen beschikbaar zijn waarmee de toonhoogte(detune), het volume en de velocity van de oscillatoren 2-4 kan worden aangepast ("line editor").

Detune

Oscillator 1 heeft een vaste toonhoogte. De detuning werkt niet linear van 0-99. Boven 50 neemt de waarde exponentieel toe. Alleen de boventonen/harmonischen van iedere oscillator lijken te worden gedetuned waarbij de grondtoon in stand blijft. Zo is iedere oscillator op zichzelf ook te detunen. Door deze "tuning" karakteristieken kunnen merkwaardige flanger/phaser/orgelachtige effecten worden bereikt.

Het nadeel is dat de oscillatoren alleen hoger kunnen worden gestemd. Het is niet mogelijk om de oscillatoren zowel hoger als lager te stemmen hetgeen bijv. de chorusing mogelijkheden enigszins beperkt.

Evenmin kunnen de oscillatoren afzonderlijk van elkaar worden getransponeerd naar bijv. een octaaf lager of hoger. Transponeren geschiedt alleen ten aanzien van de gehele klank/preset en alleen nog maar tot 6 halve toonstappen.

Volume

De up/down knoppen voor het volume hebben slechts een beperkt effect in de zin dat het volume van de afzonderlijke oscillatoren nooit helemaal kan worden uitgeschakeld.

Klankopwekking

De klanken van de Casio HT6000 zijn opgebouwd uit 4 oscillatoren.

De Casio biedt 64 golfvormen aan. Een beperking is dat de vier oscillatoren altijd dezelfde golfvorm gebruiken. Het is dus niet mogelijk de golfvormen te combineren.

Onduidelijk is of de oscillatoren Digital Control Oscillators (DCO) zijn of samples/wavetables. Bij afspelen klinken de golfvormen als "one loops" hetgeen zou duiden op samples/wavetables. Bovendien staat op de synthesizer PCM afgedrukt zij het dat deze aanduiding betrekking zou kunnen hebben op de 8bit drumsamples.

Enkele golfvormen hebben echter een noisecomponent of ringmodulatie component die kan worden ge-edit. Dit lijkt juist niet op (playback) samples te duiden.

Noise

Noise is alleen beschikbaar als onderdeel van (een aantal) golfvormen dus niet als aparte klankbron. De noise is geen zuivere (volledige random) noise, maar "statische" noise die zich steeds herhaalt als ware het een sample. Dit is vergelijkbaar met de noisefunctie van de Ensoniq ESQ1. De noise kan ook niet worden ingezet als modulatiebron, zij het dat de vibrato functie wel een "random" golfvorm biedt die mogelijk op deze "statische" noise is gebaseerd.

Ringmodulatie

Ringmodulatie is niet algemeen inzetbaar maar alleen als onderdeel van een vijftiental wavevormen.

De ringmodulatie heeft betrekking op oscillatoren 3 en 4 waarbij niet geheel duidelijk is welke oscillator als carrier of modulator optreedt. Door middel van de fine tune van deze twee oscillatoren (range 0-99) kan de mate van ringmodulatie worden ingesteld. De range van 0-99 is niet geheel linear.

De kracht van de ringmodulator ligt niet zozeer in bel-achtige geluiden maar meer in phaser/flanger achtige effecten. Dit is niet bezwaarlijk aangezien er al diverse bel achtige golfvormen beschikbaar zijn.

Filter

Het analoge filter wordt gevormd door een custom made chip. Het precieze karakter van het filter is onbekend. Gelet op gedrag in de praktijk lijkt het een 12 db te betreffen. Het filter is tamelijk subtiel en niet zelf-oscillerend.

Keytracking is beschikbaar (range 0-31). Opvallend is dat oplopende waarden juist minder filtertracking geven.

Voorts opvallend: De filter envelope depth heeft nog steeds effect ook al staat het filter volledig open. Hierdoor kan het filter nog verder worden geopend.

LFO/Vibrato

Er is slechts een beperkte LFO (aangeduid als vibrato) beschikbaar voor de pitch. De bandbreedte betreft ongeveer 2 tonen. Golfvormen: sinus, zaagtand, "reversed" zaagtand, squareen random/Sample-Hold. Het filter of het volume kan niet via LFO worden aangestuurd.

Envelopes

Zowel het filter als het volume hebben een envelope. De envelopes hebben maar beperkte attack en release tijden hetgeen beperkend is voor pad-geluiden.

Velocity

Een belangrijk aspect van de Casio HT6000 zijn de uitgebreide velocity mogelijkheden.Voor de VCF kan de Velocity Envelope Depth worden ingesteld, met een bereik van 1 tot 31. In deze range bevinden zich verschillende velocity curves. De range van 1-15 betreft een min of meer traditionele velocity curve waarbij 1 de minimale steilheid weergeeft en 15 de maximale steilheid. De range van 16-19 betreft een velocity curve met een knik in het midden; waarde 16 geeft de minimale steilheid, waarde 19 de maximale steilheid etc. Daarnaast dient de velocity voor volume (en fijnafstemming/detune) apart te worden ingesteld via de genoemde up en downknoppen en niet via het parametermenu. Dit en de combinatie van verschillende velocity curves onder één parameter maakt het editen van de velocity tamelijk verwarrend. Desalniettemin is het aantrekkelijk dat zowel het filter, het volume als de fijnafstemming (bijvoorbeeld ten behoeve van ringmodulatie) via velocity kunnen worden beïnvloed en zelfs met meerdere soorten velocity curves. Zo kan voor oscillator 1 een oplopende velocity curve worden gekozen, voor oscillator 2 een aflopende curve, voor oscillator een geknikte curve etc. Hierdoor is de Casio een tamelijk dynamisch bespeelbare synthesizer. Via toewijzing aan de velocity kan voorts het filter in zekere mate worden aangestuurd vanuit een MIDI sequencer of arpeggiator.

Effect

De Casio HT6000 beschikt slechts over een effect, te weten chorus die is in te stellen over 3 stappen.

Midi

Midi ontvangst is mogelijk op 12 kanalen. Er is geen multi timbraliteit. De drum geluiden zijn niet via midi aan te sturen. Midi clock is instelbaar op internal en external. Midi transmit is beperkt tot kanaal 1.

Begeleidingsfuncties

De Casio HT6000 beschikt over een programmeerbare ritmebox en programmeerbare akkoorden/bas begeleiding. De ritmebox en de begeleidingsautomaat hebben beide 10 presets en 10 programmeerbare user presets.De ritmebox en de akkoorden/basbegeleiding zijn (afzonderlijk van elkaar) te programmeren over 2 maten. De ritmebox/drumgeluiden bestaat uit 8 bit drumgeluiden, zonder geen velocity levels. Voor de begeleidingsautomaat kunnen vier basgeluiden worden gekozen. Via de "chord" en " fingered-chord" functie wordt de bas/akkoorden begeleiding automatisch aangepast aan de toonsoort. Dat geldt zowel voor preset als voor geprogrammeerde patterns. Daarnaast is er een "autoharmonize" functie die de (monofone) melodielijn van de rechterhand in harmonie brengt met de akkoorden van de begeleidingsautomaat.

Sequencer

De Casio HT6000 beschikt over een interne sequencer. In deze sequencer kunnen zowel variaties in akkoorden/basbegeleiding als de variaties in ritmepatronen/patches/fill-ins/autoharmonize functies worden opgenomen in een "song". Deze variaties kunnen afzonderlijk (na elkaar) worden opgenomen. Twee "songs" kunnen worden opgenomen in het interne geheugen.

Karakter

De Casio HT6000 is sterk in transparante, digitale geluiden zoals bell/mallet geluiden (vergelijkbaar met de genoemde Ensoniq ESQ1 en Korg DW serie) en evoluerende ringmodulatie geluiden. De elektrische piano preset is bijzonder goed. Hetzelfde geldt voor de pipe-organ. Er is geen bruikbaar acoustisch pianogeluid.Ondanks de beperkingen in de envelopes kunnen zeer goede pad geluiden worden verkregen. De Casio beschikt niet over bruikbare basgeluiden. De bediening/user interface en architectuur is afwijkend van reguliere synthesizers en bevat enkele merkwaardigheden zoals:

 • de "line editor",
 • het afzonderlijk editten van "upper" en "lower" tones (waar afzonderlijk kiezen van upper en lower tones logischer lijkt hetgeen ook had geleid tot veel meer bruikbare geheugenplaatsen),
 • het alleen omhoog pitchen van de fine tuning
 • het offset achtige karakter van de volume aanpassing via de line editor
 • het feit dat de oscillatoren niet lager gaan dan C-2
 • de beperkte duur van de attack en release parameters
 • het ontbreken van LFO op het filter en/of volume
 • pitchbend die niet instelbaar is en beperkt is tot 2 tonen
 • drumgeluiden die niet via MIDI zijn aan te sturen (wel externe MIDI clock)

Bijzonderheden

 • via een MIDI loop (MIDI out naar MIDI in) kan een ietwat krachtigere sound worden verkregen. De polyfonie neemt af tot 4 stemmen.
 • via een (nauwelijks verkrijgbare) Ram card (RA100) kunnen de geheugenplaatsen worden verdubbeld.
 • bij het programmeren van drumpatronen; door het indrukken van de laagste C krijgen alle drumgeluiden een accent
 • in de Foot Volume jack kan een geluidsbron worden aangesloten die vervolgens via de speakers is te horen.