Clavia Nord Modular Keys

Uit SynthWiki
(Doorverwezen vanaf Clavia Nord Modular)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene Informatie
Fabrikant Clavia
Type Nord Modular Keys
Ontwerper ...
Productiejaren 1997 - 2003
Aantal geproduceerd ...
Marktwaarde €450 - €800
Accessoires draagtas,
Voice Expansion
Synthese Eigenschappen
Synthese modulair
Oscillator verschillende types
Filter verschillende types
Envelope verschillende types
LFO verschillende types
Arpeggiator geen
Sequencer verschillende types
Effecten 8 types
Specificaties
Polyfonie maximaal 32
Multitimbraal 4 parts
Aansturing MIDI in en out
Outputs 4, hoofdtelefoon
Inputs 2 audio; sustain en control pedal
Geheugenplaatsen 9 banks (elk 99 patches)
Afmetingen (B x D x H) 47,3 x 26,4 x 7 cm
Stroomverbruik .. Watt
Gewicht 4,7 kilogram
Keyboard .. toetsen, ... octaven
Nord Modular Keys
De Clavia Nord Modular is een virtueel analoge modulaire synthesizer. Het unieke van dit concept is dat de gebruiker met de bijbehorende editor op de computer geheel vrij een synthesizer kan ontwerpen en deze vervolgens in de Nord Modular kan laden. Hierbij kan gekozen worden uit meer dan 100 verschillende modules, waaronder verschillende soorten oscillators, filters, effecten en stepsequencers. Dit maakt de Nord Modular bij uitstek geschikt om te experimenteren met synthese en het bewerken van geluid via de audio-input. Sinds de komst van de opvolger, de Nord Modular G2 die in 2004 op de markt verscheen, wordt de orginele Modular ook wel Nord Modular Classic genoemd.

Hardware

Frontpaneel

De Nord Modular Keys bezit 18 draaiknoppen. Deze draaiknoppen versturen MIDI-data en zijn middels de editor aan nagenoeg iedere functie binnen een patch te koppelen. Ook is het mogelijk een aantal parameters aan een groep toe te voegen (een zgn. morphgroep) en deze groep weer aan 1 van de 18 draaiknoppen te koppelen. Het frontpaneel is op twee manieren in te delen. Met de panel split optie aan krijgen patch A en B elk 6 knoppen, en C en D 3 knoppen. Met panel split uit worden alle knoppen aan één patch toegewezen. Omdat de knoppen vrij toewijsbare MIDI control changes kunnen versturen, kunnen ze ook gebruikt worden als MIDI controller Naast de draaiknoppen zijn verschillende knoppen aanwezig voor het opslaan van patches en globale instellingen van de Modular. Een LCD display geeft informatie over de patches die actief zijn, en de waardes van de parameters die op dat moment bewerkt worden.

Achterkant

De Nord Modular heeft 4 jack outputs, die in iedere patch vrij toewijsbaar zijn. Ook zijn er twee audio inputs beschikbaar, en een hoofdtelefoon uitgang, die een mix van alle vier de outputs geeft. De inputs en outputs kunnen tegelijkertijd door meerdere patches gebruikt worden. Daarnaast zijn er 4 MIDI aansluitingen. Twee daarvan - PC in/out - zijn nodig voor communicatie met de editor, en kunnen niet gebruikt worden voor het spelen van noten of het versturen van control changes. De andere twee MIDI aansluitingen - MIDI in/out - worden gebruikt voor het aansturen van patches. De Nord Modular heeft geen MIDI thru. Tenslotte zijn er aansluitingen voor een control pedal en expression pedal.

Polyfonie

Nord Modular Voice Expansion Board
Het maximale aantal stemmen dat de Clavia Nord Modular kan voortbrengen, is 32. De polyfonie van een patch hangt af van de DSP load van het programma. Een complexe patch, met veel verschillende modules, heeft veel DSP nodig, en heeft daardoor een lagere maximale polyfonie. De DSP wordt gedeeld tussen de ingeladen patches. Wanneer meerdere complexe patches worden ingeladen, is de maximale polyfonie per patch lager dan wanneer maar één patch wordt ingeladen. Per patch is het mogelijk om het maximaal aantal benodigde stemmen aan te geven. Wanneer je voor een patch maar één stem nodig hebt, kun je er voor kiezen om deze patch monofoon te houden, om zo DSP voor andere patches uit te sparen. De Nord Modular is gebaseerd op 4 DSP chips die, indien gewenst, middels de Nord Modular Voice Expansion Board in aantal te verdubbelen zijn. De Nord Modular is viervoudig multitimbraal. Het toevoegen van de Voice Expansion brengt hier echter geen verandering in; deze verhoogt enkel de polyfonie.

Editor

Systeemeisen
PC Mac
OS Windows 95/98
NT4 of hoger
OS 8.6
of hoger
CPU 133 MHz 120 MHz
RAM
Harddrive
Overig MIDI in/out MIDI in/out


Clavia levert bij deze synthesizer een eigen editor die functioneert onder Windows98 - 2000 en onder Windows XP in compatibiliteitsmodus. Op Apple systemen werkt de editor tot OS X. Voor OS X is geen officele editor, maar Clavia heeft wel een beta-versie van de editor uitgebracht die op OS X gebruikt kan worden. Er is ook een alternatieve editor beschikbaar, nmedit. Deze is open source en in java geprogrammeerd. In de editor kunnen alle patches in de Nord Modular tegelijkertijd bewerkt worden. Ook kan de editor meerdere Nord Modular modellen tegelijk herkennen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld een Nord Modular Keys en een Micromodular tegelijkertijd te bedienen. De editor functioneel in realtime; wijzigingen in de editor worden meteen toegepast op de patch in de Nord Modular zelf. Omgekeerd zijn knopbewegingen op de Modular meteen zichtbaar in de editor. Wanneer er in de editor een nieuwe module aan een patch wordt toegevoegd, wordt het geluid van alle patches kort onderbroken. Dit gebeurt omdat de Modular opnieuw de hoeveelheid DSP moet berekenen.

Voice Areas

Screenshot van de Nord Modular editor in Windows.
Iedere patch bestaat uit twee gedeeltes: een Common Voice Area (CVA) en een Poly Voice Area (PVA). De PVA wordt voor iedere stem gekopieerd in de Modular. Wanneer één stem 30% DSP neemt en de patch is drie stemmig polyfoon, dan neemt de PVA totaal 90% DSP in beslag. De CVA wordt maar één keer aangemaakt, en dus niet per stem gekopieerd. In de CVA kunnen alle stemmen tesamen bewerkt worden, bijvoorbeeld door alle stemmen door een effect zoals een chorus of digitizer te sturen. Dit neemt aanzienlijk minder DSP dan wanneer deze effecten in de PVA waren geplaatst.

Knoppen en morphs

Alle knoppen op de modules in de editor kunnen aan een knop Nord Modular worden toegewezen, waardoor ee parameter realtime bewerkt kan worden. Daarnaast kan een knop ook worden toegewezen aan MIDI signalen zoals velocity, expression pedal en control change. Met deze laatste optie worden knopbewegingen ook verstuurd via de MIDI out. Tenslotte kunnen knoppen ook aan een zogeheten morph worden toegewezen. Met een morph kunnen meerdere parameters tegelijkertijd bewerkt worden. Door bijvoorbeeld de cutoff van verschillende filters aan dezelfde morph toe te wijzen, kan met één knop deze filters tegelijkertijd worden bediend.

Modules

signalen in de Nord Modular
kleur signaal bitdiepte sample frequentie
rood audio 24 bit 96 kHz
blauw control 24 bit 24 kHz
geel logic 8? bit 24 kHz
grijs slave ? bit 24 kHz

In de editor kunnen patches worden gemaakt en bewerkt. Er zijn zo'n 100 modules beschikbaar. De hoeveelheid modules dat kan worden toegevoegd hangt af van de hoeveelheid DSP dat beschikbaar is. Iedere module heeft een bepaalde hoeveelheid rekenkracht van de processor nodig, wat kan variëren van 0,1% voor een eenvoudige logic module, tot 49% voor de vocoder. Het is niet mogelijk om een patch te maken met meer dan 100% DSP, en het is ook niet mogelijk om een patch over meerder patchslots te verdelen. De hoeveelheid DSP geldt voor één stem van een patch; een patch van 25% DSP met drie stemmen neemt dus in het totaal 75% DSP in. De stemmen kunnen overigens wel over meerdere patchslots worden verspreid. Er zijn vier verschillende soorten kabels beschikbaar om de modules te verbinden (audio, control, logic en slave), die ieder andere eigenschappen hebben (zie tabel). Het is overigens wel mogelijk om de connecties door elkaar te gebruiken, om bijvoorbeeld een audiosignaal naar een control input te sturen.

in-out Group

voor een uitgebreide beschrijving zie Clavia Nord Modular in-out
In de In-Out Group van de editor bevinden zich de input en output modules van de Modular. Hieronder vallen verschillende MIDI input modules, de audio-input en enkele audio-output modules.

Oscillators

Voor een uitgebreide beschrijving zie Clavia Nord Modular oscillators.

De Nord Modular heeft verschillende soorten oscillators. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Master en Slave oscillators. Master oscillators kunnen aan MIDI-note informatie worden gekoppeld, en hebben enkele modulatie inputs. Slave oscillators moeten altijd via een grijze connectie aan een master oscillator gekoppeld worden, en volgen de pitch van deze master. Onder de oscillators bevinden zich enkele standaard subtractieve oscillators, met saw, triangle, sinus en pulse golfvormen. Enkele oscillators beschikken ook over PWM. Ook is een aparte noise oscillator beschikbaar, die traploos kan overgaan van witte naar rode ruis. Daarnaast zijn enkele aparte oscillators aanwezig, zoals een speciale FM oscillator, formant-oscillator, spectral-oscillator en twee speciaal voor drum en percussie geluiden. Tenslotte is er een "sinusbank"; een oscillator die bestaat uit 6 onafhankelijke sinus golven, voor additieve synthese.

LFO's

De Nord Modular heeft een uitgebreid LFO sectie. Net als bij de oscillators wordt ook hier onderscheidt gemaakt tussen master en slave. De master oscillators zijn het meest uitgebreid. Een aantal biedt de mogelijkheid tot key track, reset van de golfvorm, en verschuiving van de golfvorm fase. Ook is er een aparte square LFO met PWM. De LFO's kunnen standaard niet gesynchroniseerd worden aan MIDI clock, maar dit is wel handmatig na te bootsen. Onder LFO's bevinden zich verder enkele sample&hold's, een pattern generator, een random pulse generator. Tenslotte is er een clock generator, die kan worden gebruikt om het tempo van sequencers te bepalen.

Filters

Er zijn verschillende soorten filters beschikbaar, inclusief lowpass, high pass, band pass en band reject. Er zijn filter slopes aanwezig van 6, 12, 18 en 24 dB/o. Sommige filters hebben geen resonantie en/of modulatie-inputs om de hoeveelheid DSP zo klein mogelijk te houden. Er is ook een vocal filter aanwezig, die klanken van de menselijke stem nabootst. De Nord Modular heeft tevens een 16-bands vocoder, waarvan alle banden afzonderlijk kunnen worden ingesteld. Tenslotte bevinden zich in de filtergroup een aantal verschillende equalizers en een filter bank.

Envelopes

Voor een uitgebreide beschrijving zie Clavia Nord Modular envelopes.

Er kan gekozen worden uit een grote verscheidenheid aan envelopes, inclusief AD, ADSR, AHD en multistage envelopes. Enkele hebben ook de mogelijkheid om de waardes van iedere parameter te moduleren.

Audio modifiers

Voor een uitgebreide beschrijving zie Clavia Nord Modular audio.

In de Audio modifiers group bevinden zich verschillende audio effecten. Hierin bevinden zich de veelgebruikte distortion effecten zoals een digitizer, wavewrapper, overdrive en clip. Een sample&hold, chorus, phaser, ring modulator en een korte delay zijn ook beschikbaar. Voor dynamische processing zijn een stereo compressor/limiter en expander/gate aanwezig, met beide een sidechain input. Daarnaast zijn ook wat minder gebruikelijke effecten aanwezig. Met de diode processor kan een (normaal) bipolair audiosignaal in een unipolair signaal worden omgezet. Met een "level shifter" kunnen de polen van het audiosignaal omgedraaid worden, en de "shaper" kan het signaal omzetten in verschillende logaritmische of exponentiële schalen.

Logic

Voor een uitgebreide beschrijving zie Clavia Nord Modular logic.

In de logic group bevinden zich modules voor het bewerken van logic signalen. Met deze modules is het bijvoorbeeld mogelijk om de timing van logic signalen te vertragen of te verkorten. Ook zijn er modules voor het bewerken van clock signalen.

Sequencers

Voor een uitgebreide beschrijving zie Clavia Nord Modular sequencers.

De Nord Modular beschikt over een aantal sequencers, die allen uit maximaal 16 stappen bestaan. De sequencers kunnen gesynchroniseerd worden aan MIDI clock of een interne clock. In de eerste plaats is er een stepsequencer aanwezig, waarin op twee sporen gate signalen kunnen worden verstuurd. Het is mogelijk om op TR achtige manier te sequencen, maar het is ook mogelijk gate signalen van meerdere stappen te versturen. Naast de stepsequecer is er een sequencer voor het versturen van controller signalen, en twee verschillende sequencers voor nootinformatie.

Overige modellen

Behalve de Keys zijn nog twee andere modellen uitgebracht van de Nord Modular. De Nord Modular Rack heeft geen klavier, maar is verder identiek aan de Keys. De Clavia Nord Micro Modular is een stuk kleiner, en heeft maar één part. In 2003 bracht Clavia een nieuwe versie van de Nord Modular, de Nord Modular G2. Deze heeft een vernieuwde soundengine, en kan via USB bewerkt worden. Patches van de Nord Modular Classic en de Nord Modular G2 zijn niet uitwisselbaar.

Technische problemen

Common voice area bug

In de Nord Modular kan een probleem ontstaan als deze multi-timbraal gebruikt wordt. Een patch die gebruik maakt van de common voice area (CVA) en tegelijkertijd een groot aantal stemmen gebruikt, kan soms voor kraakjes en ruis zorgen, ook als er geen noten worden afgespeeld. Deze bug wordt veroorzaakt door de voice allocatie tussen de vier DSP´s in de sound engine. Het probleem ontstaat als één engine zowel de CVA als enkele stemmen van dezelfde patch moet berekenen. De bug kan worden omzeild door de patches opnieuw in te laden, waardoor de stemmen opnieuw worden verdeeld over de DSP's. Het verminderen van het aantal stemmen in de patch kan ook helpen. De bug doet zich niet altijd voor in patches met CVA, het het is lastig te voorspellen of een patch een probleem kan veroorzaken. Het probleem doet zich niet voor in de micromodular, aangezien deze niet multi-timbraal gebruikt kan worden.

OS X editor bug

Voor Apple OS X is geen officiële Nord Modular editor uitgebracht. Er is wel een publieke beta-versie verkrijgbaar. Hierin zit tenminste één bug. Wanneer met de rechter-muisknop op een module wordt geklikt (bijvoorbeeld om de module een nieuwe naam te geven of te verwijderen), loopt de editor vast. De bug kan simpel worden omzeild door de module te verwijderen met de delete-knop of te hernoemen met dubbelklik.

Geluidsfragmenten

Geluidsfragment.jpg Nord Modular demo 1 Enkele synthgeluiden uit de Nord Modular. Aan sommige fragmenten is reverb toegevoegd.
Geluidsfragment.jpg Nord Modular demo 2 Enkele geluidseffecten uit de Nord Modular. Aan sommige fragmenten is reverb toegevoegd.

Alternatieven

Bronvermelding

Draagtas voor de Nord Modular

Links


Clavia Nord Modular
Keys - Rack - Micro Modular - Voice expansion - Nomad editor
modules: in/out - oscillators - LFO's - envelopes - filters - mixers - audio - control - logic - sequencers


Clavia
Clavia logo.jpg
Nord Lead: Nord Lead | Nord Lead 2 | Nord Rack 2 | Nord Lead 2X | Nord Rack 2X | Nord Lead 3 | Nord Rack 3
Nord Modular: Keys | Rack | Micro Modular | G2 | G2x | G2 engine
overig: Nord Electro | Nord Stage | Nord Wave | Ddrum