Clavia Nord Modular envelopes

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Alle envelopes van de Nord Modular op een rij.
Het Clavia Nord Modular systeem bevat zes verschillende envelopes. Hieronder bevinden zich de standaard ADSR, maar ook een multistage envelope. Een aantal envelopes heeft modulatie inputs voor iedere stap. De modulatie-output van iedere envelope (behalve de multistage) is unipolair, met een waarde tussen 0 en +64. Sommige envelopes kunnen ook op negatieve modulatie worden gezet. Iedere stap in een envelope heeft een bereik van 0.5 ms tot 45 s.

Gate, trigger en retrigger

Sommige envelopes in de Nord Modular hebben een gate input. Zodra een signaal op de gate input wordt gegeven, begint de envelope aan de attack fase. De hele envelope wordt doorlopen, totdat er geen gate signaal meer ontvangen wordt. Op dat moment gaat de envelope naar de release fase. Wanneer er een signaal op de retrigger input wordt gegeven, wordt de envelope herstart. De attack begint echter niet op 0, maar op de waarde waar de envelope eerder op was blijven steken. Dit voorkomt tikken bij het herstarten van de envelope. Een envelope met een trigger input, start wanneer een gate input wordt gegeven, en doorloopt vervolgens de volledige envelope, ook als geen gate signaal meer wordt gegeven.

Modules

ADSR

De ADSR is de meest "standaard" envelope in de Nord Modular. Deze envelope heeft een gate en retrigger input. De Amp input bepaald de amplitude van de totale envelope, en is bij uitstek geschikt om de envelope-output velocity afhankelijk te maken. De ADSR heeft in audio in- en output, waardoor deze envelope gemakkelijk gebruikt kan worden als "amplifier envelope". Het verloop van de attackfase kan op drie standen worden gezet: exponentieel, lineair en logaritmisch. De volledige envelope kan ook op negatief worden gezet, voor negatieve modulatie.

De AD envelope is een uitgeklede versie van de ADSR. Deze heeft alleen een attack en decay fase. De envelope kan met gate of trigger input gebruikt worden.

Modulation envelope

Deze envelope komt bijna volledig overeen met de ADSR, maar heeft als extra modulatie inputs. Hiermee kunnen de waardes van iedere stap gemoduleerd worden, met bijvoorbeeld velocity, een stepsequencer of LFO. Net als de ADSR heeft de modulation envelope een gate en retrigger input, en kan de envelope output op negatief worden gezet. Het verloop van de attack is altijd lineair.

AHD

De AHD envelope bestaat uit een attack, hold en decay fase. Deze heeft alleen een trigger input, en wordt dus altijd volledig doorlopen. Net als bij de modulation envelope kunnen de waardes van iedere stap gemoduleerd worden.

Multistage envelope

De Multisage envelope is de meest uitgebreide van de Nord Modular. Deze bestaat uit vier stappen. VAn iedere stap kan het volume (L1 t/m L4) worden bepaald, en de tijd die nodig is om tot die stap te komen (T1 t/m T5). Ook kan handmatig worden gekozen welke stap als sustain moet dienen. Deze envelope is de enige die bipolaire modulatie kan geven. Dit betekend dat de envelope output zowel positief als negatief kan zijn.

Envelope follower

De envelope follower is de enige Nord Modular envelope die niet via een trigger- of gate input werkt. In plaats daarvan heeft deze module een audio-input, waarvan het volume wordt gemeten. Vervolgens wordt van dit volume een controller-signaal gemaakt, wat gebruikt kan worden als modulatie bron. De attack en release op de envelope follower bepalen hoe snel de module op volume-veranderingen reageert. Deze module kan bijvoorbeeld gebruikt worden in combinatie met complexe signalen op de audio-in van de Nord Modular, om aan de hand van het volume de filter cutoff te moduleren.

Referenties

  • Clavia Nord Modular reference manual V3.0


Clavia Nord Modular
Keys - Rack - Micro Modular - Voice expansion - Nomad editor
modules: in/out - oscillators - LFO's - envelopes - filters - mixers - audio - control - logic - sequencers