Clavia Nord Modular logic

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Een overzicht van alle logic modules in de Nord Modular.
De Clavia Nord Modular heeft een aantal modules voor het maken en bewerken van logic signalen. Deze kunnen worden gebruikt voor het aansturen van envelopes, sequencers en drumoscillators in de Nord Modular. Ook zijn er twee modules waarmee MIDI clock signalen kunnen worden omgerekend naar het juiste clock signaal voor synchronisatie

Delay, pulse en invertor

Met de eerste vier Logic modules kan de tijdsduur van een logic signaal worden aangepast. De positive edge delay zorgt er voor dat het begin van een logic signaal vertraagt wordt. Dus als bijvoorbeeld een envelope wordt aangestuurd door een logic signaal met een een positive edge delay van 138ms, dan wordt de envelope 138ms later getriggerd. De negative edge delay zorgt er voor dat na het beeindigen van een logic signaal, het signaal langer wordt vastgehouden. De logic delay zorgt er voor dat het complete logic signaal wordt vertraagt. De pulse module vertaalt ieder inkomend logic signaal in een logic pulse van vastgestelde lengte, ongeacht de lengte van het orginele logic signaal. Tenslotte is er een invertor die de waarde van het signaal omdraait. Bij een inkomend logic signaal met lage waarde geeft de invertor een hoge waarde en vice versa.

Logic processor

In de logic processor kunnen twee verschillende logic signalen met elkaar vergeleken worden. In de "AND" stand geeft de processor alleen een hoog signaal als beide inkomende logic signalen een hoog signaal hebben. In de "OR" stand wordt een hoog signaal geven als een van beide, of allebei een hoog signaal hebben. In de "XOR" (voor "exclusive OR") wordt alleen een hoog signaal gegeven als één van beide inkomende logic signalen een hoog signaal geeft. Als beide hoog zijn, dan geeft de processor een laag signaal.

Comparators

De Nord Modular heeft twee comparators in de logic module group. De compare to level module heeft een input voor audio of controller signalen, en op de module kan een drempelwaarde voor deze input worden ingesteld. Als de waarde van deze input boven de drempelwaarde komt, geeft de module een hoog logic signaal. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een envelope te triggeren als het geluid boven een bepaald volume komt. De tweede comparator, simpelweg compare genaamd, heeft twee inputs voor audio: A en B. Als de waarde van A groter is dan B, geeft de module een hoog logic signaal, anders wordt een laag signaal gegeven.

Clock dividers

Het MIDI clock signaal dat de Nord Modular binnen komt heeft een resolutie van 24 PPQN, terwijl de Nord Modular sequencers bij iedere pulse een stap verder gaan. Wanneer de MIDI clock direct op een sequencer wordt aangesloten, zal de seqencer dus veel te snel spelen. Om een sequencer op het juiste tempo te laten spelen, moet het MIDI clock signaal worden omgerekend in een clock divider module. Voor een 4/4 maat moet het signaal door 6 gedeeld worden, om op 4 PPQN uit te komen; voor een sequencer in 8 triplets (12 noten in 4/4 maat) moet door 8 gedeeld worden. De fixed clock divider module heeft outputs voor drie veel gebruikte maatsoorten (4/4, 4/4 triplets en 3/4 maat). In de andere clock divider module kan handmatig worden ingesteld door welk getal het MIDI clock signaal moet worden gedeeld, voor andere maatsoorten. De clock dividers hebben een input voor de MIDI clock en een "reset" input waarop meestal het "sync" signaal van een MIDI input module wordt aangesloten.

Referenties

  • Clavia Nord Modular Manual v3.03


Clavia Nord Modular
Keys - Rack - Micro Modular - Voice expansion - Nomad editor
modules: in/out - oscillators - LFO's - envelopes - filters - mixers - audio - control - logic - sequencers