Clavia Nord Modular oscillators

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Alle oscillators van de Nord Modular op een rijtje.
Het Clavia Nord Modular systeem heeft in totaal 16 verschillende oscillators. Hieronder bevinden zich oscillators voor subtractieve synthese, FM, formant, noise en drum-geluiden. Dit artikel geeft een samenvatting van de verschillende oscillators.

Master en Slave oscillators

Twee slave oscillators gekoppeld aan een master. Slave 1 speelt een oktaaf lager, slave 2 een oktaaf hoger dan de master.
Er zijn globaal gezien twee soorten oscillators in de Nord Modular: master en slave. Een master oscillator kan met keytrack (KBT) de pitch van binnenkomende MIDI noten volgen. Bij een aantal master oscillators is de mate van keytrack instelbaar. Bijvoorbeeld: bij 2x keytrack gaat bij een MIDI noot van 1 oktaaf hoger de pitch van de oscillator met twee oktaven omhoog. Master oscillators hebben ook een aantal inputs voor de modulatie van de oscillator frequentie. Slave oscillators hebben zelf niet de mogelijkheid tot keytrack. Hiervoor moeten ze verbonden worden met een master oscillator. De slave oscillator volgt dan alle frequentie veranderingen van de master oscillator, zowel keytrack als modulatie-inputs. Data zoals oscillator-sync en PWM worden niet doorgegeven via een master-slave verbinding. Er kunnen meerdere slave oscillators aan een master worden verbonden, en voor iedere slave is de detune tenopzichte van de master onafhankelijk in te stellen. Het voordeel van een slave oscillator is dat deze veel minder DSP nodig hebben. Hierdoor kunnen meer oscillators gebruikt worden zonder dat het ten koste gaat van de polyfonie van een patch.

Pitch en FM inputs

Een aantal oscillators hebben pitch en FM inputs. Beide hebben invloed op de frequentie van de oscillator, maar de wijze waarop ze de pitch moduleren verschilt.

Pitch inputs

De pitch inputs zorgen voor modulatie van de noot die wordt afgespeeld. Bijvoorbeeld: er wordt een toon van 440 Hz afgespeeld. Een pitch modulatie van +100% zorgt er voor dat de uiteindelijke output van de oscillator 880 Hz. Bij een pitch modulatie van -100% is de output 200 Hz. Pitch modulatie heeft dus een bereik van twee oktaven.

FM inputs

De FM inputs zorgen voor modulatie van de frequentie, onafhankelijk van de gespeelde noot. We nemen opnieuw een toon van 440 Hz. Bij FM modulatie van +100% is de uiteindelijke output 740 Hz. Bij FM modulatie van -100% is de output 140 Hz. Er zijn twee soorten FM inputs in de Nord Modular. Oscillators met FMB inputs zijn gekoppeld aan elkaar, zodat ze altijd met elkaar in fase lopen. Hierdoor zijn de klankeigenschappen van de modulatie onder alle omstandigheden gelijk. Dit is erg geschikt voor FM synthese vergelijkbaar met de Yamaha DX synthesizers. Oscillators met FMA inputs zijn niet gekoppeld, en kunnen dus bij elkaar uit fase lopen. Dit kan er voor zorgen dat de klankeigenschappen van de modulatie kunnen verschillen. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe module aan de patch wordt toegevoegd, moet de Modular de hoeveelheid DSP opnieuw berekenen. Dit zorgt voor een korte hapering, en een wijziging van de fase van de oscillators. Hierdoor kan de klank uit deze oscillators ineens gewijzigd zijn.

Modules

Er zijn in totaal 16 verschillende oscillator modules beschikbaar.

Master oscillators

MasterOsc is de meest eenvoudige master oscillator in de Nord Modular. Deze oscillator genereerd zelf geen geluid, maar alleen pitch data voor slave oscillators. Er zijn twee pitch-inputs aanwezig, en detune ten opzichte van de MIDI note kan los worden ingesteld. Het is ook mogelijk de keytrack uit te zetten. OscA is de meest uitgebreide master oscillator. Er kan gekozen worden tussen saw, sinus, pulse (met PWM) en triangle golfvormen. OscA heeft twee pitch en één FMA input, en een input voor oscillator-sync. De hoeveelheid keytrack kan handmatig worden ingesteld. OscB is iets eenvoudiger, en neemt daardoor minder DSP. OscC kan alleen een sinus golfvorm produceren, maar heeft wel een input voor amplitude modulation (AM).

Spectral oscillator

De Spectral oscillator (SpectralOsc) is een bijzondere master oscillator. De oscillators genereert "partials" (harmonics). In de "odd" stand genereert de oscillator alleen oneven partials, een spectrum vergelijkbaar met een square golfvorm. In de "all" stand worden alle partials gegeven, net als bij een saw. Met de "spectral shape" vorm is het volume van de partials te bepalen. Hoe hoger de spectral shape, hoe harder de hogere frequenties worden. De uiteindelijke golfvormen kunnen dus een stuk scherper klinken dan een normale saw of square wave. Voor de spectral shape is een modulatie input aanwezig. De oscillator beschikt verder over pitch en FMA inputs en keytrack.

Formant oscillator

Master oscilator FormantOsc genereert golfvormen met de klankeigenschappen van de menselijke stem, met veel "body resonance". Er zijn 127 verschillende golfvormen + een random golf beschikbaar. Het is tevens mogelijk tussen de verschillende golven te moduleren. De oscillator heeft twee pitch inputs en keytrack.

Slave Oscillators

De Nord Modular heeft verscheidene slave oscillators. OscSlave A is de meest uitgebreide, met vier golfvormen, een FMA, sync en AM input. Andere slave oscillators zijn eenvoudiger, en kunnen maar één golfvorm produceren.

Sine Bank

De slave oscillator Osc Sine Bank bestaat uit 6 sinus oscillators. Van iedere sinus kan de toonhoogte en het volume apart worden ingesteld. Ook heeft iedere oscillator zijn eigen AM input. VOor alle oscillators is een gezamelijke oscillator-sync input aanwezig.

FM oscillator

Slave oscillator Osc slave FM produceert alleen een sinus golfvorm, en beschikt over een oscillator sync en FMB input. De "-3 oct" knop zorgt er voor dat het signaal op de FMB input 3 oktaven verlaagt wordt. Deze oscillator is uitermate geschikt voor uitgebreide FM-synthese.

Noise

De noise oscillator produceert alleen ruis. De ruiskleur is traploos instelbaar tussen witte en rode (?) ruis.

Percussie oscillator

Speciaal voor drumgeluiden zoals bassdrum en tom.

Drumsynthesizer

De drumsynthesizer is een uitgebreide module voor het maken van drumgeluiden.
De drumsynthesizer is een uitgebreide oscillator met ingebouwd filter en envelope. Met deze oscillator kunnen verschillende drums gemaakt worden, inclusief bassdrums, snares, hihats en toms. Bovendien heeft deze oscillator een groot aantal preset geluiden, die verder bewerkt kunnen worden.

Referenties

  • Clavia Nord Modular V3.0 manual


Clavia Nord Modular
Keys - Rack - Micro Modular - Voice expansion - Nomad editor
modules: in/out - oscillators - LFO's - envelopes - filters - mixers - audio - control - logic - sequencers