Dave Smith Instruments Evolver

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene Informatie
Fabrikant Dave Smith Instruments
Type Evolver
Ontwerper Dave Smith
Productiejaren 2002 - heden
Aantal geproduceerd ...
Marktwaarde € 450 (nieuw)
€ 350 (tweedehands)
Accessoires geen
Synthese Eigenschappen
Synthese subtractief
Oscillator 2 analoog
2 digitaal
noise oscillator
Filter 2 analoge resonant lowpass filters
(12/24 dB/o), 2 digitale highpass filters
Envelope 2 ADSR, 1 HADSR
LFO 4
Arpeggiator geen
Sequencer 4 stepsequencers
Effecten distortion, hack, delay
Specificaties
Polyfonie monofoon
Multitimbraal monotimbraal
Aansturing MIDI (in/out/thru)
Outputs Stereo Out
Inputs Stereo In
Geheugenplaatsen 4 x 128
Afmetingen (B x D x H) ... x ... x
cm
Stroomverbruik ... Watt
Gewicht ... kilogram
Keyboard geen toetsen, ... octaven
Evolver logo.jpg
De Evolver is een monofone, hybride synthesizer module, ontworpen door Dave Smith. Het is de eerste synthesizer in de Evolver reeks, en tevens de eerste van Dave Smith Instruments. Op het eerste gezicht is deze synthesizer vergelijkbaar met de gemiddelde subtractieve synthesizer. Maar enkele bijzondere eigenschappen, zoals het gebruik van zowel digitale als analoge componenten en vele verschillende modulatiemogelijkheden, maken de Evolver tot een eigenzinnig apparaat.

De buitenkant

Dave Smith Instruments Evolver.jpg
De Evolver is een kleine desktopmodule, met stereo-inputs en outputs. Om kosten te besparen zijn een aan/uitknop en een hoofdtelefoonuitgang weggelaten, maar alle drie vertrouwde MIDI-aansluitingen (in, out en thru) zijn wel aanwezig. Bediening van de Evolver gebeurt via een matrix. Met de tien verticale drukknoppen wordt een rij met parameters gekozen, waarna met de acht endless rotary dials de waardes van de parameter kunnen worden gewijzigd. De waardes van de parameters kunnen worden afgelezen op het drie karakter LED display. Er zijn in totaal tien rijen met parameters. De bovenste twee zijn voor het instellen van globale parameters, zoals MIDI-instellingen, globale tempo, en het opslaan en opvragen van presets. Ook kan hier de poly-chain worden ingesteld. Hiermee kunnen meerdere Evolvers aan elkaar gekoppeld worden, om samen polyfoon afgespeeld te worden. De onderste acht rijen met parameters zijn instellingen van de synthesizerpatch, en kunnen gezamelijk worden opgeslagen in een preset. Via de shift-knop kunnen extra parameters in deze rijen worden bediend.

Synthese gedeelte

Grafische weergave van de opbouw van de Evolver.
De opbouw van de Evolver is in vele opzichten bijzonder te noemen. Een van de unieke mogelijkheden is het spreiden van oscillators over het stereobeeld, waardoor een heel breed geluid ontstaat. Hierbij hebben de linker- en rechteruitgang ieder hun eigen lowpass filter, die gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn. Andere bijzondere eigenschappen zijn de mix tussen analoge en digitale componenten, de vele modulatiemogelijkheden, en enkele feedback loops.

Oscillators

Er zijn in totaal vier oscillators aanwezig; twee analoog en twee digitaal. De analoge oscillators hebben een bereik van tien octaven (8Hz-8kHz). Met saw, pulse met PWM en triangle zijn de gebruikelijke golfvormen aanwezig. Daarnaast is ook nog een saw-triangle golfvorm aanwezig. Dit is een mix tussen de saw en de triangle golf. Oscillatorsync is ook aanwezig, waarbij oscillator 2 als master dient. Bovendien heeft iedere oscillator een vrij instelbare glide. Oscillator 3 en 4 zijn digitale wavetable oscillators, waarvan de golfvormen overgenomen zijn uit de Prophet VS. Naast de traditionele golfvormen zoals sinus, pulse en saw, bevatten deze tables ook bijzondere golfvormen, die richting gitaar, strijkinstrument, bel of andere instrumenten gaan. Daarnaast is het mogelijk via SysEx eigen golfvormen in te laden. Via de stepsequencers zijn de wavetables te moduleren, maar helaas niet met een LFO of envelope. Het bereik van deze oscillators is hetzelfde als van de analoge (tien octaven), en ook hier is een een aparte glide per oscillator aanwezig. Oscillatorsync is niet mogelijk hier, maar beide oscillators beschikken wel over FM en ringmodulatie (RM). Deze kunnen tegelijkertijd op beide osccilators worden ingesteld; het is dus mogelijk om met oscillator 3 FM en RM op oscillator 4 toe te passen, terwijl oscillator 4 ook FM en RM toepast op oscillator 3. Dit biedt interessante mogelijkheden voor bijzonder abstracte geluiden. Alle vier de oscillators hebben hun eigen volumeknop, met een bereik tussen 1 en 100. Hierbij moet opgemerkt worden dat waardes rond de 40 een 'gebruikelijke' waarde zijn. Bij hogere waardes kan de output gaan clippen, zeker als er meerdere oscillators tegelijk gebruikt worden. Naast de 4 oscillators is nog een noise oscillator aanwezig, die apart kan worden ingemixt.

Filters

Met behulp de Vyzor Evolver editor kunnen patches van de Evolver bewerkt worden
Er zijn in totaal vier filters beschikbaar op de Evolver, namelijk twee analoge lowpass filters met resonatie, en twee highpass filters zonder resonantie. De routing van de filters wijkt af van wat gebruikelijk is in de meeste synthesizers. Oscillator 1 en 3 gaan samen naar lowpass filter en highpass filter 1 en oscillator 2 en 4 gaan samen naar lowpass filter en highpass filter 2.

Hoewel er twee lowpass filters aanwezig zijn, worden alle instellingen voor beide filters tegelijk ingesteld. Er kan gekozen worden tussen 12 en 24 dB/o; het 24 dB/o filter kan bij hoge resonantie waardes in zelfoscillatie gaan. Beide filters hebben één gezamelijke cutoff knop, maar met behulp van de splitfunctie kan een offset tussen de twee filters gemaakt worden. Bovendien kan via verschillende modulatiebronnen de cutoff van beide filters onafhankelijk worden ingesteld. Met behulp van de audio mod parameter is het mogelijk om cutoff te laten moduleren door het geluid van de analoge oscillators. Dit zorgt voor een wat meer levendig en grimmig geluid. De filters delen samen een ADSR-envelope voor de cutoff. Deze kan de cutoff zowel negatief als positief beïnvloeden, en de diepte kan velocity gevoelig worden ingesteld. Tenslotte is er key-amount tracking aanwezig, om de cutoff mee te laten gaan met de nootwaarde van de MIDI-noten. De highpass filters staan standaard ingesteld na de lowpass filters, maar kunnen ook na de audio-input worden ingesteld. Hierdoor hebben de filters geen invloed op het geluid van de interne oscillators. Een nadeel van de highpass filters is dat ze wat extra ruis toevoegen aan het signaal.

Amplifier

Het analoge versterkingsgedeelte (de VCA) is vergelijkbaar met veel andere synthesizers. Een aanslaggevoelige (velocity) ADSR-envelope bepaalt het verloop van het outputvolume. Het is ook mogelijk om geluidsbronnen buiten de ADSR-envelope om door te laten. In dat geval hoor je ook het geluid van de oscillators en de audio-ingang als er geen noten worden afgespeeld. Dit kan interessant zijn bij het maken van drones of wanneer de Evolver als filtermodule wordt gebruikt. Ook is er panning aanwezig om het stereobeeld te moduleren. Interessant hierbij is dat de oscillators over verschillende outputs kunnen worden verspreid. Het signaalpad Oscillator 1+3 - lowpass filter 1 - highpass filter 1 wordt dan naar de linker output gestuurd, en de andere oscillator/filter combinatie naar de rechter output. Dit zorgt voor een breed en karakteristiek geluid.

Modulatiebronnen

modulatiemogelijkheden
bronnen doelen
afkorting omschrijving afkorting omschrijving
SE# sequence # O#F Osc # freq.
LF# LFO # O#L Osc # level
FEn Filter envelope noL noise level
AEn Amp envelope EIL Ext. in level
En3 Envelope 3 O#P Oscillator # pulse width
EiP Ext. in Peak F43 FM amount osc. 4->3
EiE Ext. in envelope F34 FM amount osc. 3->4
MPb MIDI pitch bend r43 RM amount osc. 4->3
MMW MIDI Mod wheel r34 RM amount osc. 3->4
Mpr MIDI pressure FiL Lowpass filter freq.
Mbr MIDI breath contr. FLS filter split
MFt MIDI foot cont. rES resonance
MVE MIDI velocity hiP highpass filter
Mno MIDI note number VcA VCA amount
MEP MIDI Expresssion PAn Pan
noi noise FbF Feedback freq.
OS3 Oscillator 3 FbA Feedback amount
OS4 Oscillator 4 dt# delay # time
dt# delay # time
dA# delay # amount
dF# delay feedback #
L#F LFO # frequency
L#A LFO # amount
E#L Envelope # amount
E#A Env # attack
E#d env # decay
E#r env # release
F#F lowpass # cutoff
F#r lowpass # resonance
dIS distortion

Er is een uitgebreid arsenaal aan modulatiebronnen aanwezig in de Evolver. Hieronder vallen vier LFO's, vier stepsequencers, een extra envelope en een uitgebreid modulatiematrix.

LFO

Er zijn in totaal vier digitale LFO's beschikbaar in de Evolver. De snelheid van de LFO's kan worden ingesteld tussen 0,03 Hz en 261 Hz, en kan gesynchroniseerd worden aan intern of MIDI tempo. Het is mogelijk om de LFO's te resetten wanneer een MIDI-noot ontvangen wordt. De beschikbare golfvormen zijn sinus, saw (positief en negatief), square en random. De LFO's kunnen bijna alle parameters van de synth moduleren, zoals bijvoorbeeld oscillatorpitch, PWM, FM-amount, cutoff van alle filters, cutoff-split, resonantie, delay-time, feedback-amount, alle parameters van de envelopes, etcetera.

Sequencer

De Evolver beschikt over vier stepsequencers die kunnen worden gebruikt om verschillende parameters aan te sturen (dezelfe als de LFO's). Om de sequencers te programmeren, moet de sequencermode geactiveerd worden met de speciale knop. Hierna kunnen de waardes van de steps worden gewijzigd met de rotary dials. Standaard hebben de sequencers 16 stappen, die synchroom lopen met intern of MIDI tempo, maar iedere sequencer kan onafhankelijk naar eigen smaak worden gewijzigd. Het is mogelijk om de lengte van de sequencer te verkorten, en een sequencer sneller of trager te laten lopen. Ook kan een sequencer herstart worden zodra een MIDI-noot ontvangen wordt. Met de sequencers bestaat ook de mogelijkheid om volledig onafhankelijk van MIDI nootinformatie in te voeren, en om dus als onafhankelijke module te fungeren.

Envelope 3

Naast de twee envelopes die speciaal voor het lowpass filter en de amplifier bedoeld zijn, is nog een derde envelope aanwezig. Deze kan dezelfde parameters moduleren als de sequencers en LFO's. Een interessante optie hierbij is de delay, die zorgt voor een kleine pauze tussen het ontvangen van de nootinformatie en het triggeren van de derde envelope. De derde envelope is dus een HADSR.

Modulatiematrix

Naast al deze modulatiebronnen is er ook nog een 4-slots modulatiematrix aanwezig. Hierin kunnen vele modulatiebronnen naar een groot aantal parameters gestuurd worden. Alle LFO's, sequencers en envelopes kunnen hier opnieuw gekozen worden, wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld meerdere parameters met dezelfde LFO te moduleren. Daarnaast kan als modulatiebron ook een grote hoeveelheid MIDI-data gekozen worden, zoals bijvoorbeeld velocity, note-number, aftertouch en modulation-wheel.

Effecten

De Evolver beschikt over een aantal effecten, die zowel de audio-input als de eigen oscillators kunnen bewerken. Al deze effecten worden software matig uitgevoerd, en zijn dus digitaal.

Tuned Feedback

De eerste feedbackloop in de Evolver stuurt het geluid van de highpass filters terug naar de lowpass filters. Hiertussen zit een delay line, die gestemd kan worden over 4 octaven. Hierdoor kan de feedback gestemd worden op een bepaalde toonhoogte, waardoor deze toonhoogtes geaccentueerd worden. Een grudge optie is aanwezig om bij hoge feedback waardes voor een extra aggresief geluid te zorgen.

Hack

Hack is een agressieve vorm van digitale distortion en komt overeen met een bitreducer. Het aantal bits van het digitale signaal wordt verlaagd, wat zorgt voor een agressief, digitaal geluid. Hack kan over het outputsignaal worden geplaatst, maar ook over de audio inputs. In dit laatste geval gaat het signaal daarna nog door de lowpass filters, waardoor het effect een stuk subtieler wordt.

Distortion

Patches van de Evolver kunnen ook bewerkt worden met de Soundtower Evolver editor.
De digitale distortion van de Evolver kan net als de hack-optie over de output of over de input worden geplaatst. Bij lage distortion waardes zorgt het voor een vrij subtiel effect, en wordt het geluid wat rauwer. Bij hogere waardes kan hij aardig gaan schreeuwen.

Delay

De delay vormt verreweg het meest veelzijdige effect van de Evolver. Er zijn drie taps aanwezig en twee feedbackloops die naast elkaar te gebruiken zijn. De delays hebben een maximale delaytijd van 1 seconde en kunnen aan interne- of MIDI-clock gesynchroniseerd worden. De delaytijden kunnen gemoduleerd worden door verschillende bronnen, inclusief de LFO's en envelopes. Samen met de feedbackloops kunnen hiermee ook flanger, phaser en chorus effecten geprogrammeerd worden. De eerste feedback stuurt de output van de delays terug naar de delay-input. De tweede zorgt voor een extremer effect, door het geluid terug te sturen naar de lowpass filters.

Audio Input

De Evolver heeft een audio input, die zowel in stereo als in mono gebruikt kan worden. De audio-input kan ingemixt worden naast de digitale en analoge oscillators. De input heeft zijn eigen instelbare hackeffect. Omdat de inputhack vóór de lowpass filters is geplaatst, kunnen extreme effecten van hack deels worden weggefilterd, waardoor deze hack breder inzetbaar is. De highpass filters en distortion kunnen ook op de audio input worden geplaatst, waardoor ze alleen de audio-in maar niet de eigen oscillators bewerken. Een envelope follower genereert een envelope signaal afhankelijk van het volumeverloop van de audio-input. Deze envelope kan weer als modulatiebron in de modulatiematrix worden gekozen.

Geluidsfragmenten

Geluidsfragment.jpg Voorbeeld 1 voorbeeld van één lowpass filter met resonantie
Geluidsfragment.jpg Voorbeeld 2 Arpeggio met delay
Geluidsfragment.jpg Voorbeeld 3 Enkele arpeggio's; digitale oscillators met Ensoniq SQ80 golfvormen

Overige modellen

Na de uitgave van de Evolver zijn verschillende andere modellen van deze synthesizer uitgebracht:

Alternatieven

Een synthesizer met zowel analoge als digitale componenten, die ook nog eens de complexe syntheseopties van de Evolver heeft, zul je niet snel aantreffen, tenzij je het zelf samenstelt met een modulaire synthesizer. Er zijn wel verschillende synthesizers die op een aantal punten vergelijkbaar zijn met de Evolver.

Wavetables met analoge filters

Er zijn een aantal synthesizers die, net als de Evolver, digitale oscillators met vele golfvormen combineert met analoge lowpass filters. Verreweg het dichtste bij komt de Sequential Circuits Prophet VS. Deze heeft exact de zelfde golfvormen, de mogelijkheid om golfvorm in te laden, en maakt net als de Evolver gebruik van Curtis filters. Andere synthesizers die (gedeeltelijk) dezelfde principes gebruiken zijn de Ensoniq SQ-80 en de Waldorf Microwave.

Analoog

Wanneer het digitale gedeelte buiten beschouwing wordt gelaten, zijn er veel meer synthesizers die vergelijkbare eigenschappen heeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Prophet '08 en MoPho van Dave Smith Instruments, en de Sequential Circuits Pro-One.

Zie ook

Bronvermelding

Links


Dave Smith Instruments
Algemeen Dave Smith - Dave Smith Instruments
Evolver Desktop - Mono Keys - Poly Rack - Poly Keys
Overig LinnDrum II - MoPho - MoPho Keyboard - Prophet '08 - Tetra