Envelope

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een envelope is een verloop, dat in synthese vaak gebruikt wordt voor het moduleren van filters en amplifiers. Een envelope moet gestart worden voordat deze een signaal geeft. Dit kan met behulp van een trigger signaal, die een envelope alleen kan starten, of met een gate signaal, die een envelope start en stopt. Een gate signaal wordt automatisch gegenereerd met een MIDI note bericht. De meest gebruikte envelope is die van het type ADSR.

Parameters

De ADSR is het meest voorkomende type envelope.
Veel voorkomende parameters op envelopes zijn:

Attack
De attack bepaalt hoe lang de verloopsduur is om van een 0-waarde tot de maximale te komen, nadat de envelope een triggersignaal heeft ontvangen (bijvoorbeeld een MIDI-nootsignaal).

Decay
De decay bepaalt vervolgens de duur om van de maximale waarde tot de sustain-waarde te komen. Bij sommige envelopes, zoals een AD of D is de decay de laatste fase. In dit geval gaat de envelope tijdens de decay naar 0.

Sustain
De sustainwaarde is het niveau dat vastgehouden zolang de noot wordt aangehouden. Zodra de noot wordt losgelaten gaat de envelope door naar de release-fase. In het geval van cv-gate aansturing is dit op het einde van het gate-signaal. Bij MIDI-sturing wordt dit moment bepaald door een note-off message.

Release
De release bepaalt de tijdsduur om vanaf de sustain- tot de 0-waarde te komen. De releasewaarde wordt ingezet als de noot wordt losgelaten.

Hold
Dit stelt de tijd in waarin een bepaalde waarde wordt vastgehouden.

Breakpoint
Attack, decay en release zijn parameters die het verloop tot de mogelijke maximum- of minimumwaarde bepalen. Soms kan men ook tussenwaarden instellen. Het punt waar een tussenwaarde begint of eindigt noemt men een breakpoint. Neem bijvoorbeeld een envelope met de benaming ADBDR. Deze bestaat uit een attack gedeelte, twee decays, waarbij het breakpoint bepaalt op welke waarde men nu precies overgaat naar het tweede decay gedeelte. Wanneer de toets wordt losgelaten gaat men over naar het releasegedeelte.

Of deze parameters voorkomen op een envelope hangt af van het type. Vaak wordt het type simpelweg aangeduid met de eerste letters van de beschikbare parameters. Zo bestaat een ADSR uit attack, decay, sustain en release, en heeft een AHD envelope een attack, hold en decay fase.

Curve

Het verloop van een envelope kan lineair, exponentieel of logaritmisch zijn.

Veel gebruikte envelopes

Zie ook

Links


Synthese
Type Additief - FM - Granulair - Linear Arithmetic - Phase Distortion - Physical Modelling - Spectrum Dynamics - Subtractief - Resynthesis - Transwave - Wavetable - Vector
Componenten Oscillator - Operator - LFO - Filter - Envelope - Amplifier - Stepsequencer
Golfvormen Sinus - Triangle - Saw - Pulse - saw-triangle - Sample&Hold - Noise
Overig algoritme - Crossmodulatie - Pulse width modulation - Oscillator sync - keytrack - Ringmodulatie - Modulatie