Feedback

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Schematische weergave van een feedback proces.
Feedback (Engels voor terugkoppeling) ontstaat wanneer de output van een proces wordt teruggevoerd naar de input van datzelfde proces. Bij audiotechnologie kan feedback bewust worden geintroduceerd (zoals bij sommige effecten), of ongewild ontstaan, zoals bij het rondzingen van een microfoon.

Feedback in effecten

Feedback wordt bij verschillende effecten gebruikt, door het output signaal van de effectprocessor terug te sturen naar de input. Bij een delay zorgt dit er voor dat het geluid meerdere keren wordt herhaald. Bij effecten zoals flanger en phaser wordt feedback gebruikt om het geluid te vervormen en om faseverschillen te introduceren. Soms is het mogelijk om hierbij de fase van het feedback signaal om te draaien. Dit wordt in deze context negatieve feedback genoemd.

Feedback in synthese

Subtractieve synthese

Een veelgebruikte methode bij subtractieve synthese is om het signaal van het filter of de VCA te mixen met signaal van de oscillators, waarna het opnieuw het filter in gaat. Dit zorgt voor ruig en vaak overstuurd effect. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een lowpass filter, zorgt de feedback er voor dat de lage frequenties extra nadrukkelijk aanwezig zijn, waardoor het een bruikbare methode is voor zware basgeluiden. Deze methode werd al toegepast met de Moog Minimoog, waar gebruikers de audio-output met een kabel aansloten op de audio-input. Tegenwoordig hebben sommige synthesizers deze optie al ingebouwd, waardoor het niet meer nodig is de feedback-loop zelf aan te leggen. Een voorbeeld hiervan is de Dave Smith Instruments MoPho.

FM-synthese

Ook bij FM-synthese wordt feedback gebruikt, hoewel het hier vaak zelf-modulatie wordt genoemd. De output van een operator wordt dan gebruikt om dezelfde operator te moduleren. Bij lichte modulatie zorgt het voor een ruigig geluid, bij zware modulatie kan het ruis vormen. Feedback is bij de meeste FM-synthesizers vastgelegd in het algoritme, bij sommige synthesizers kan het handmatig worden geintroduceerd.

Rondzingen van microfoon

Het rondzingen van en microfoon ontstaat wanneer de microfoon het geluid oppikt van de luidspreker waar deze op is aangesloten. Het geluid wordt daardoor opnieuw versterkt en naar de luidspreker gestuurd, waarna de microfoon het opnieuw oppikt, etcetera. Dit resulteert in de meeste gevallen in een hoge pieptoon, maar met kan op alle frequenties ontstaan. Deze vorm van feedback wordt ook wel het Larseneffect genoemd. Het rondzingen kan voorkomen door de microfoon van de luidspreker af te richten, of de frequentie waarop het rondzingen ontstaat te dempen met een equalizer.

Zie ook