Frequentie

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Een sinus golf met een frequentie die toeneemt van 1 naar 5 Hz.
Frequentie is het aantal malen dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd gebeurt. De term wordt meestal gebruikt voor gebeurtenissen die met (grote) regelmaat plaats vinden. Bij (muziek) apparatuur is dit bijvoorbeeld het aantal herhalingen van de golfvorm van de LFO of het aantal samples dat een AD-convertor neemt per seconde (de samplefrequentie), maar ook de snelheid van een muziekstuk.


Frequentie en periode

Een voorbeeld van een sinusgolf. A is de amplitude, T de periode. De periode komt overeen met een complete golfbeweging.
Frequentie (f) is gedefinieerd als het aantal trillingen per tijdseenheid. De frequentie wordt in de meeste gevallen gegeven in Hertz (Hz), genoemd naar de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz die de eenheid definieerde. Hz drukt uit het aantal trillingen per seconde. Een frequentie van 1 Hz geeft dus 1 trilling per seconde, 2 Hz geeft 2 trillingen per seconde, etcetera. De tijd dat een trilling duurt wordt wel de periode genoemd. De periode wordt meestal aangegeven met het symbool T.

Frequentie en periode zijn elkaars omgekeerden:

T = 1/f


De eenheid Hertz wordt niet alleen gebruikt om de frequentie van geluidstrilling aan te geven, maar ook die van een LFO.

Sampling Frequentie

Onder de sampling frequentie van een AD- of DA convertor wordt verstaan het aantal samples (uitwijkingswaarden) dat wordt aangemaakt of gelezen om een geluidsfragment van 1 seconde weer te geven.

BPM en RPM

Bij muziekapparatuur wordt een aantal frequenties niet in gebeurtenissen per seconde uitgezet, maar in gebeurtenissen per minuut. Bijvoorbeeld de snelheid van een sequencer wordt vaak aangegeven in het aantal beats per minuut (BPM). De draaisnelheid van een platenspeler of taperecorder wordt gegeven in omwentelingen per minuut (rounds per minute (RPM)).

Zie ook

referenties