Frequentiekarakteristiek

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Voorbeelden van de amplitudekarakteristiek

De frequentiekarakteristiek (Engels: frequency response) van een filter beschrijft hoe een filter reageert op een sinustoon met een zekere frequentie.

Aspecten

Die filter-reactie heeft twee aspecten:

  1. de amplitudekarakteristiek geeft de mate van versterking of verzwakking voor elke frequentie weer.
  2. de fasekarakteristiek geeft voor elke frequentie de hoek weer waarover de fase van de sinustoon wordt gedraaid.

Meestal wordt onder de "karakteristiek van een filter" de amplitudekarakteristiek verstaan. In synthesizer handleidingen wordt daarvan vaak grafiek weergegeven.

De samenhang van amplitude- en fasekarakeristiek

Hoe de amplitude- en fasekarakteristiek met elkaar samenhangen is te zien in de figuur links. De witte lijnen zijn hulplijnen en geven het spectrum weer van een pulstoon die door het filter is gehaald; de rode kromme is de frequentiekarakteristiek van een 4-polig laagdoorlaatfilter. De afstand tot de frequentie-as is de amplitudekarakeristiek ("de lengten van de lijnen") en de fasekarakteristiek is de mate waarin de witte lijnen zijn gedraaid: waar ze het meest in horizontale richting liggen is de fase-verschuiving het geringst. De polen zelf zijn in deze figuur niet te zien, wel hun invloed: de lokale maxima in zowel amplitude als fase. Deze maxima noemt men meestal resonanties of formanten. Bij dit filter zijn die overigens van zeer geringe invloed.

De frequentiekarakteristiek beschrijft de trillingseigenschappen van een filter in termen van frequenties. Men noemt dit wel: de frequentie-domeinbeschrijving. Er bestaat ook een tijd-domeinbeschrijving van een filter: zie pulsresponsie. Beide beschijvingen zijn volkomen gelijkwaardig: zie convolutie.


Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel.