Realtime

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wanneer een digitaal systeem of computer een tijdproces kan berekenen in minder tijd dan dat proces zelf duurt, spreekt men van een realtime proces. Aangezien geluid een tijd-afhankelijk proces is, duikt de term realtime vaak op in de beschrijving van audio-hard- en software. Een voorbeeld van een realtime proces is een effectprocessor die een reverb direct op het inputsignaal toepast, en het meteen doorstuurt naar de outputs.

Audio-software hoeft niet altijd perse realtime te zijn. Bijvoorbeeld studioproducties waarbij zeer complexe klankstructuren moeten worden opgewekt, bijvoorbeeld het doorrekenen van de multitimbrale klank van een MIDI-bestand, genereren "laag voor laag" output op hard disk. Daar is vaak veel meer tijd gemoeid dan de duur van de productie zelf. Systemen of processen die op een of andere wijze afhankelijk zijn van externe input, bijvoorbeeld de interactie van een muzikant, moeten wel realtime zijn.


Het realtime-zijn van een proces staat volkomen los van eventueel optredende latency.