Routing

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Routing is het selecteren van het pad om een signaal door te sturen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het doorsturen van een audio signaal naar een output van een mixer of geluidskaart, of het sturen van een modulatiebron zoals een LFO naar een modulatiedoel. Bij effectprocessors bepaalt de effectrouting op welke manier de verschillende engines worden gebruikt.

Manier van routing

Er zijn verschillende manieren waarop routing georganiseerd kan worden. Op mixers kan routing gebeuren via bijvoorbeeld een aux of bus optie. Op sommige synthesizers worden modulatiebronnen direct aan hun doel gekoppeld, op andere is het centraal georganiseerd op een modulatiematrix.