Sample&Hold

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een Sample&Hold (afgekort: S&H, soms ook random genoemd) is een circuit of algoritme waarin een continu signaal wordt omgezet in een trapsgewijs signaal. Sample&Hold kan vaak gekozen worden als golfvorm van een LFO, maar kan ook als aparte module in een modulair systeem.

Werking

Schematische weergave van de werking van een sample&hold. Bij een hoog triggersignaal (groen) bepaalt de sample&hold de waarde van het signaal op de audio input (blauw). Deze waarde wordt vervolgens vastgehouden en naar de output verzonden (rood) tot een nieuw hoog triggersignaal.
Een sample&hold heeft twee inputs en een output. Op de audio input kan ieder signaal worden aangesloten: audio, een modulatie signaal, etcetera. De tweede input ontvangt een trigger signaal; hier wordt vaak een square LFO voor gebruikt. Wanneer het signaal op de trigger input boven een bepaalde drempelwaarde komt, bepaalt de sample&hold de waarde op de audio input, en stuurt dit naar de output. Deze waarde wordt vervolgens vastgehouden totdat het trigger signaal weer boven de drempelwaarde komt. Op deze manier onstaat een stapsgewijze kopie van het orginele signaal op de audio input. Feitelijk werken AD-convertors en digitizers op exact dezelfde manier, maar dan op een veel hogere trigger snelheid.

Gebruik

Sample&hold's worden vaak gebruikt om een willekeurig modulatie signaal te verkrijgen. Hiervoor wordt een noisegenerator aangesloten op de audio input, waardoor de sample&hold stapsgewijs willekeurig signaal genereert. Dit is wat er gebeurt in een S&H LFO, waarbij de LFO snelheid de trigger snelheid bepaalt. Dit wordt ook wel een random LFO genoemd. De output van de sample&hold kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de filter cutoff of oscillator frequentie te moduleren. In een modulair systeem kunnen ook andere signalen door een sample&hold worden gestuurd, om bijvoorbeeld een stapsgewijs envelope signaal te maken.

Zie ook

Links


Synthese
Type Additief - FM - Granulair - Linear Arithmetic - Phase Distortion - Physical Modelling - Spectrum Dynamics - Subtractief - Resynthesis - Transwave - Wavetable - Vector
Componenten Oscillator - Operator - LFO - Filter - Envelope - Amplifier - Stepsequencer
Golfvormen Sinus - Triangle - Saw - Pulse - saw-triangle - Sample&Hold - Noise
Overig algoritme - Crossmodulatie - Pulse width modulation - Oscillator sync - keytrack - Ringmodulatie - Modulatie