SynthWiki:Geluidsfragmenten

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
SynthWiki Help
richtlijnen
Beginners
Artikel schrijven of wijzigen
Beginnetjes
Referenties en externe links
Privacy policy
Uitgelicht
bewerkingen
Afbeeldingen
Geluidsfragmenten
Sjablonen
Tekstopmaak

Geluidsfragmenten kunnen van grote waarde zijn voor de SynthWiki. Denk hierbij bijvoorbeeld aan demo's van synthesizers, of fragmenten om verschillende soorten synthese te laten horen. Hier volgt een korte instructie hoe geluidsfragmenten kunnen worden toegevoegd aan een artikel.

Bestanden uploaden

Het uploaden van een geluidsfragment gaat op dezelfde manier als bij afbeeldingen. Aan de linkerkant van iedere wikipagina vind je de "toolbox", met daarin de link "upload". Hier kun je het bestand uploaden naar de Wiki server, met een maximale bestandsgrootte van 5 MB. Bedenk hierbij dat ieder bestand dat je upload vrij moet zijn van iedere vorm van copyright! In hetzelfde upload scherm kun je het bestand ook een andere naam geven. Geef een duidelijke en logische bestandsnaam op, zodat voor iedereen duidelijk is om wat voor bestand het gaat. Dus bijvoorbeeld niet TRhcpatch180BPMdistorted.mp3 maar Roland TR-909_met_distortion.mp3. Voeg eventueel nog een beschrijving toe om het verder uit te leggen.

Bestand toevoegen aan een artikel

Je kan een geluidsfragment op twee manieren toevoegen aan een artikel: via een sjabloon of via een directe link. Gebruik van het sjabloon verdient vrijwel altijd de voorkeur!

Sjabloon

Een geluidsfragment kan worden toegevoegd via het Sjabloon:Geluidsfragment. Voeg hiertoe de volgende tekst toe aan het artikel:

{{Geluidsfragment|
bestand      =|
titel        =|
omschrijving = 
}}

Bij "bestand" vul je de bestandsnaam in van het geluidsfragment. Let op, de bestandsnam is hoofdletter gevoelig! Bij "titel" vul je de titel in zoals het bestand in het artikel moet verschijn. Tenslotte kun je een omschrijving van het bestand toevoegen, maar dit is niet noodzakelijk.

Bijvoorbeeld, als je de volgende tekst toevoegt aan een artikel:

{{Geluidsfragment|
bestand=Studio_Electronics_SE1x_demo_1.mp3|
titel=Voorbeeld 1|
omschrijving= demo van de SE-1x
}}

krijg je het volgende resultaat:

Geluidsfragment.jpg Voorbeeld 1 demo van de SE-1x

Voor verdere uitleg over het gebruik van sjablonen, zie SynthWiki:Sjablonen.

link

Soms is het niet wenselijk om een geluidsfragment via het sjabloon te plaatsen. Via een link kun je een fragment tussen de overige tekst van het artikel zetten, of bijvoorbeeld in het onderschrift van een afbeelding. Hiertoe voeg je de volgende link toe:

[[Media:(bestand.mp3)|titel]]

Met op de plaats van "bestand.mp3" de bestandsnaam van het fragment (hoofdlettergevoelig!) en op de plaats van "titel" de naam waaronder het bestand in het artikel moet verschijnen. Bijvoorbeeld:

[[media:Studio_Electronics_SE1x_demo_1.mp3|Demo van de SE-1x]]

Heeft het volgende resultaat:

Demo van de SE-1x

Zie ook