SynthWiki:Referenties en externe links

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
SynthWiki Help
richtlijnen
Beginners
Artikel schrijven of wijzigen
Beginnetjes
Referenties en externe links
Privacy policy
Uitgelicht
bewerkingen
Afbeeldingen
Geluidsfragmenten
Sjablonen
Tekstopmaak

Bij een artikel op Synthwiki is het mogelijk om referenties en/of links naar andere websites op te geven. Het onderstaande artikel geeft hiervoor enkele richtlijnen.

Referenties

Wanneer je externe bronnen hebt gebruikt voor het schrijven van een artikel, is het wenselijk om deze bronnen onderaan het artikel te vermelden. Denk hierbij aan websites, maar ook boeken of user manuals. De reden voor het vermelden van referenties is tweeledig. Ten eerste doet het recht aan het werk aan het werk dat andere mensen hebben gedaan om deze bron op te stellen. Ten tweede maakt een bronvermelding het voor andere Synthwiki gebruikers mogelijk om de informatie uit het artikel te verifiëren en de bronnen nader te bestuderen.

Richtlijnen

Bronnen kunnen onderaan een artikel een artikel worden vermeld onder de kop "referenties". Geef in alle gevallen een zo volledig mogelijke verwijzing op. Een verwijzing naar een portal van een website volstaat niet, geef het complete adres van de site die je als bron hebt gebruikt. Bijvoorbeeld, als je het wikipedia artikel over Bob Moog hebt gebruikt als bron, dan is de juiste vermelding: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Moog, en dus niet alleen http://en.wikipedia.org/. Bij een tijdschrift dient de jaargang, volume-nummer en pagina vermeld te worden. In geval van een boek moeten de auteurs, de titel, eventueel hoofdstuk en jaar van uitgave vermeld worden. Een ISBN nummer, indien voorhanden, is wenselijk.

Externe links

Soms is het wenselijk links naar andere websites te vermelden bij het artikel. Synthwiki is echter nadrukkelijk NIET bedoeld voor een verzameling links naar allerhande websites over synthesizers. Dergelijke (start)pagina's zijn al voldoende voorhanden elders op het internet. Bijvoorbeeld een link (zelfgemaakte) website met objectieve informatie over een synthesizers is niet nodig. In zo'n geval is het wenselijk om de informatie van deze site over te nemen in het Synthwiki artikel, en de site op te nemen in de bronvermelding. Naar informatie dat moeilijk in een Wiki artikel kan worden opgenomen, bijvoorbeeld vanwege subjectieve inhoud of copyright kan wel verwezen worden. Wenselijke links verwijzen naar bijvoorbeeld reviews en andere subjectieve informatie, demo's van apparatuur, of een database van patches voor een synthesizer. Voorbeelden van wenselijke links:

  • Review in de Sound on Sound
  • database met geluidsfragmenten
  • database met patches
  • user manual van een apparaat
  • website van de fabrikant

Niet wenselijke links:

  • sites zoals Vintage synth, Synth museum. Dergelijke sites bevatten objectieve informatie die kan worden overgenomen op de Synthwiki, met vermelding van de bron
  • advertenties op bijvoorbeeld eBay of marktplaats.nl
  • Links naar websites in eigen beheer. Dit is niet strict verboden, maar wel op zijn minst niet netjes, en kan als reclame worden beschouwd.
  • Websites waarbij een login, inschrijving of betaling nodig is voordat de informatie bekeken kan worden

Vermeld in alle gevallen een link naar een site die direct aan het Synthwiki artikel gerelateerd is. Een link naar bijvoorbeeld http://www.soundonsound.com is niet voldoende, geef een directe link naar het artikel.

Zie voor informatie over het aanmaken van links SynthWiki:Tekstopmaak#Opmaak en links.

Zie ook

SynthWiki:Artikel schrijven of wijzigen