Wavetable synthese

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Een wavetable bestaat uit verschillende golfvormen. Een modulatiebron, in dit geval een envelope, bepaalt op welk tijdstip welke golfvorm wordt afgespeeld. Bij minimale envelope-waardes wordt de onderste, witte, golfvorm afgespeeld. Naarmate de envelope-waarde groter wordt, wordt steeds een hogere golfvorm gekozen. Bij maximale envelopewaardes wordt de bovenste, rode, golfvorm geselecteerd.

Wavetable synthese is een soort geluidssynthese dat wordt toegepast in een aantal synthesizers. De belangrijkste component in wavetable synthese is de oscillator. Een traditionele oscillator genereert constant dezelfde golfvorm. Een wavetable oscillator heeft een hele serie golfvormen ter beschikking, waar constant tussen gewisseld kan worden. Een dergelijke reeks golfvormen wordt een wavetable genoemd. In de meeste gevallen bestaat een wavetable uit golfvormen met onderling kleine verschillen, zodat vloeiend tussen verschillende golfvormen gewisseld kan worden. Bij de meeste wavetable synthesizers kan uit verschillende wavetables gekozen worden, en soms bestaat ook de mogelijkheid zelf wavetables toe te voegen. Een modulatiebron, meestal een LFO of envelope bepaald op welk tijdstip welke golfvorm wordt afgespeeld. De meeste wavetable synthesizers hebben na de wavetable oscillator verder een structuur vergelijkbaar met subtractieve synthese, waarbij de oscillator gevolgd wordt door een filter en amplifier.

Voorbeelden van Wavetable synthesizers


Synthese
Type Additief - FM - Granulair - Linear Arithmetic - Phase Distortion - Physical Modelling - Spectrum Dynamics - Subtractief - Resynthesis - Transwave - Wavetable - Vector
Componenten Oscillator - Operator - LFO - Filter - Envelope - Amplifier - Stepsequencer
Golfvormen Sinus - Triangle - Saw - Pulse - saw-triangle - Sample&Hold - Noise
Overig algoritme - Crossmodulatie - Pulse width modulation - Oscillator sync - keytrack - Ringmodulatie - Modulatie