Yamaha RM1x

Uit SynthWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene Informatie
Fabrikant Yamaha
Type RM1x
Ontwerper ...
Productiejaren 1999 - ...
Aantal geproduceerd ...
Marktwaarde €200 - €250
Accessoires ...
Eigenschappen Geluidsbron
Geluidsbron Rompler
Polyfonie 32 stemmen
Multitimbraal 16 parts
Filter 24 dB/O resonant lowpass filter
Envelope ADR
LFO 1
Effecten Reverb, Chorus, Variatie
Eigenschappen Sequencer
Soort sequencer pattern en linear
Tempo 25 - 300 BPM
Polyfonie 64 stemmen
Multitimbraal 16 parts
Effecten MIDI delay
Uitgangssignalen: MIDI, MTC,MMC
Specificaties
Aansturing MIDI in/out
Bestandsuitwisseling 3.5" diskettestation
Outputs Stereo en hoofdtelefoon
Inputs geen
Geheugen 110.000 noten
Geheugenplaatsen 50 styles, 20 songs
Afmetingen BxDxH 42 x 28,2 x 9,8 cm
Stroomverbruik 30 Watt
Gewicht 4,4 kilogram
Keyboard 26 stepbuttons
Yamaha RM1x.jpg
De Sequence Remixer, of kortweg RM1x, is een uitgebreide rompler en sequencer van Yamaha. Hoewel de RM1x origineel een zeer uitgebreide groovebox is, primair gericht op gebruik van de eigen soundengine, wordt de RM1x ook veel gebruikt om externe MIDI apparatuur aan te sturen. Het uitgebreide sequencergedeelte, met Pattern- en Song Mode, maakt de RM1x uitstekend geschikt als primaire sequencer in de studio of tijdens live-optredens. De Yamaha RS7000 heeft voor een groot gedeelte dezelfde sequencer aan boord, maar biedt daarnaast meerdere filtertypes en een sampler.

Hardware

De RM1x is een vrij groot apparaat met een metalen behuizing. Het beschikt over een groot display die informatie geeft over de sequentie, soundengine en de menu's van de RM1x. Met de vier endless dials en de cursor-buttons onder het scherm kunnen waardes op het scherm aangepast worden. De rij van 16 witte knoppen onderaan hebben verschillende functies. Standaard dienen de knoppen als een eenvoudig klavier om noten naar de rompler en MIDI te versturen. In combinatie met andere knoppen dienen dezelfde 16 toetsen voor het selecteren of muten voor een spoor op de sequencer, of het selecteren van een section. In de grid record mode dienen de toetsen als stepbuttons van de stepsequencer. De 8 controller knoppen rechts bovenaan zijn standaard aan Play FX en rompler parameters toegewezen. Met de A/B toets kan naar een tweede "pagina" gewisseld worden, zodat met de 8 knoppen in totaal 16 parameters aangestuurd kunnen worden. Deze knoppen kunnen gebruikt worden voor het versturen van MIDI control changes.

Soundengine

De soundengine van de RM1x bestaat uit een rompler met uitgebreide editmogelijkheden. De rompler is 16 parts multitimbraal en is maximaal 32 stemmig. De geluiden zijn onderverdeeld in verschillende banken en deze banken bevatten onder andere drumgeluiden, synth-samples en vele akoestische instrumenten. De indeling van de rompler is 'compatible' met XG MIDI. Iedere patch beschikt over een eigen lowpass filter met resonantie, een LFO en twee envelopes. Tenslotte kunnen verschillende audioeffecten worden toegevoegd, zoals delay, reverb, chorus, overdrive en, amp-simulation.

Sequencer

De RM1x bezit een 16-tracks sequencer, waarmee zowel de eigen soundengine als externe MIDI-apparatuur aangestuurd kan worden. De sequencer heeft 3 modes: de Pattern Mode, waarin 16 loops/tracks (zelfs met onderling verschillende lengtes -en Time-signatures) van 1 tot en met 256 maten gemaakt en gecombineerd kunnen worden; de Pattern Chain Mode, waarin patterns uit de Pattern Mode achter elkaar kunnen worden gezet, en de Song Mode, die de mogelijkheid tot lineair sequencen biedt.

Pattern Mode

Patterns worden tevens Styles genoemd. Er zijn 60 preset styles, die niet te veranderen zijn. Daarnaast zijn er 50 user styles, die naar wens kunnen worden aangepast. Een style is een groep van maximaal 16 patterns, sections genaamd. Met de witte toetsen kan realtime tussen sections gewisseld worden. Een section wordt weer onderverdeeld in phrases. Een phrase is een loop voor een enkel instrument. Een section bestaat uit maximaal 16 phrases, en 1 style heeft dus maximaal 256 phrases.

Opname

Er zijn vijf manieren om patterns op te nemen in de Pattern Mode:

  • Replace: Een phrase wordt realtime opgenomen, waarbij vorige data wordt overschreven. MIDI events kunnen worden ingevoerd via de MIDI-in en het klavier en controllers van RM1x. Via de MIDI-in kunnen events op meerdere sporen tegelijkertijd worden opgenomen.
  • Overdub: Een phrase wordt realtime opgenomen, waarbij nieuwe data bij de vorige data wordt gevoegd. Verder werkt het 't zelfde als Replace.
  • Step: Hierbij wordt een phrase in stappen van één noot geprogrammeerd, waarbij waardes worden gegeven voor nootlengte en velocity.
  • Grid: Vergelijkbaar met de 16 steps stepsequencers van de drumcomputers uit de Roland TR-serie. Hiermee kunnen phrases van 1 maat door middel van de stepbuttons snel worden ingeprogrammeerd, in een onderverdeling van 4 stappen per tel. Nadeel van de grid mode is dat je de overige sporen niet hoort. Ook alle Play FX zoals MIDI delay en octaver zijn uitgeschakeld.
  • Edit: In het Edit menu kan de ruwe MIDI data bewerkt worden. Het Edit menu is niet bedoelt voor het invoeren van volledige phrases. Wel kan hier handmatig de MIDI data bewerkt worden, en kunnen MIDI events worden toegevoegd. Dit komt bijvoorbeeld van pas voor het verplaatsen van een enkele noot, het toevoegen van een program change of het wijzigen van een control change].

De sequencer heeft een resolutie van 480 PPQN.

Grid Groove

Met de grid groove mode kan sequencer data op een eenvoudige wijze bewerkt worden. In deze mode kunnen 16 stappen in per maat geselecteerd worden. Van deze stappen kan vervolgens noothoogte, velocity, timing en gate lengte realtime worden ingesteld. Deze wijzigingen worden niet meteen opgeslagen in de sequence zelf, maar als een soort "template" bewaard. Per style kunnen 72 grooves gemaakt worden. Met overdub of replace record kan de groove vervolgens worden opgenomen in de sequence. De grid groove komt vooral van pas voor bijvoorbeeld het maken van arpeggio's of het toevoegen van swing in een ritme.

Play FX

De realtime controllers rechtsboven zijn standaard toegewezen aan zogeheten play FX. Dit zijn effecten waarmee realtime sequencer data per phrase bewerkt kan worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld timing opties zoals time strech en varatie van de timing en gate van noten. De octaver genereert een kopie van de sequencerdata enkele oktaven boven of onder het orgineel. Twee harmonizers doen hetzelfde, maar dan in semitone stappen. Transpose, pitchbend en velocity kunnen ook bewerkt worden. Ook is er een MIDI delay, waarmee noten vertraagt worden herhaald, gesynchroniseerd aan het tempo van de Style. Van de delay is de toonhoogte, gate time en clock ook in te stellen.

Pattern Chain Mode

In de pattern chain mode kunnen sections uit de pattern mode achter elkaar gezet worden, om zo de opbouw van een volledig nummer te creeëren. Hierna kan dit alles omgezet worden in een lineaire sequentie, die kan worden geopend in de song mode. Ook alle Play FX instellingen worden meegenomen bij deze conversie. Ze worden omgezet in MIDI data, en opgenomen in de sequentie zelf.

Song Mode

In de Song Mode kan een lineaire sequentie worden gemaakt, voor een volledig nummer. Dit kan data zijn uit de pattern chain mode, maar er kan ook een volledig nieuwe sequentie worden ingevoerd. Hierbij kunnen dezelfde record modes worden gebruikt als in de pattern mode.

MIDI

Alle 16 tracks van de sequencer kunnen MIDI-informatie uitsturen. Hierbij kunnen alle elementen van het MIDI-protocol gebruikt worden. Uiteraard nootinformatie, maar bijvoorbeeld ook Control Changes (CC's), Program Changes (PC's) en System Exclusive (SysEx). Bovendien kunnen met de acht draaiknoppen rechts bovenin CC's rechtstreeks aangestuurd worden. Via de MIDI In kan MIDI-informatie worden opgenomen in de sequencer. Bovendien kan via een 'soft-thru' functie de MIDI- data die binnenkomt via de MIDI In doorgestuurd worden naar de MIDI Out.

Diskettestation

De RM1x beschikt over een diskettestation voor 3,5" diskettes. Hiermee kunnen patterns en songs worden opgeslagen en kan een back-up van het volledige geheugen worden gemaakt. Dit is de enige back-upmogelijkheid van de RM1x, het maken van bulkdumps via MIDI is niet mogelijk. De patterns kunnen ook gelezen worden door de RS7000. Daarnaast kunnen via het diskettestation MIDI-files worden opgeslagen en opgevraagd.

ROM 1.12 probleem

Veel RM1x modules zijn door Yamaha geleverd met ROM versie 1.12. Een bug in deze versie zorgt er voor dat automatisch MIDI program changes worden verstuurd als van (preset) style wordt gewisseld. De MIDI filter van de RM1x is niet in staat deze program changes er uit te halen. Dit kan alleen worden opgelost door de RM1x op te waarderen naar ROM versie 1.13. Hiervoor moet een chip worden vervangen in de RM1x zelf.

Geluidsfragmenten

Geluidsfragment.jpg RM1x Demo 1 volledig gemaakt met de RM1x

Alternatieven

Links

Tips en gebruikerservaringen

  • Vergelijking met RS7000: [1]
  • tips over gebruik van de RM1x: [2] [3]